Речення з кількома рядами однорідних членів – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Речення з кількома рядами однорідних членів

У реченні може бути декілька рядів однорідних членів. Наша Дума, наша Пісня Не вмре, не загине (Т. Шевченко). Голос, Тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і Розходився на всі боки: то Розлягався у високім просторі, то слАВся по землі, по зелених Житах, то Завмирав оддалеки на полях розлогих, то Вливався в душу якимсь несвідомим щастям (І. Нечуй-Левицький).

Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією переліку,

і на них падає логічний наголос.

Зверніть увагу!

Не є однорідними:

А) повторювані слова, що вживаються задля підкреслення тривалості дії, множинності осіб, явищ або предметів, підсиленого вияву ознаки тощо. Сиплеться, сиплеться, сиплеться тихою мрією сніг (М. Ситник). Прощання, прощання, прощання щокроку, щобожої днини (І. Жиленко). Висока, висока гора (О. Ковінька);

Б) два дієслова в тій самій формі, що виступають у ролі присудка (у значенні дії та її мети, несподіваної або мимовільної дії). Ой ти, гарний Семене, Прийди сядь коло мене (Народна творчість).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Речення з кількома рядами однорідних членів – Просте ускладнене речення - Довідник з української мови