Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами

Урок 115

Тема. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами

Мета: узагальнити знання учнів про речення, закріпити вміння відтворювати інтонацію розповідних, питальних і спонукальних речень, речень з однорідними членами; розвивати уміння інтонаційного читання окличних речень, пунктуаційні навички; виховувати бажання працювати колективно, у парах.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 212)

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Вчитель

заздалегідь записує на дошці висловлювання із вправи 220.

– Виберіть і прочитайте тільки ті висловлювання, які є реченнями.

– Чому саме ці висловлювання є реченнями?

III. Оголошення теми й мети уроку

– Сьогодні ми зосередимо увагу на темі “Речення” й згадаємо все, що ми знаємо з цієї теми.

IV. Закріплення та систематизація знань

1. Колективна творча робота (за вправою 220)

Вчитель пропонує дітям скласти речення 5, 6 й ускладнити їх однорідними членами.

– Які розділові знаки ви поставили в розповідних неокличних реченнях? А в розповідних окличних?

– Що ви можете

розповісти про однорідні члени речення?

2. Робота з опорною схемою

– Давайте систематизуємо свої знання про речення, склавши опорну схему.

Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами

3. Робота над інтонуванням речень

Вправи 218, 219 опрацювати усно колективно.

4. Самостійна робота з підручником Вправу 213 опрацювати усно.

– Поясніть розділові знаки у реченнях з однорідними членами.

5. Творча робота у парах (вправа 222)

– Виберіть прикметник із вправи. Доведіть, що ці слова є прикметниками.

6. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

V. Підсумок уроку

– Складіть речення до схем.

Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами

– Поясніть розділові знаки у складених реченнях.

– Якого типу речення за метою висловлювання ви склали?

– А за інтонацією?

VI. Домашнє завдання

Дівчата – вправа 223; хлопці – вправа 217.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами - Плани-конспекти уроків по українській мові