Стратегія економічного розвитку

Стратегія економічного розвитку – довготермінова економічна політика, в якій конкретизується стратегічна мета діяльності уряду, спрямована на розширене відтворення цілісної економічної системи за змінюваності внутрішніх і зовнішніх умов. Основними структурними елементами С. е. р. є, по-перше, здійснення довготермінової економічної політики у сфері промисловості (промислова політика), аграрній сфері (аграрна політика), у сфері зовнішньоекономічної діяльності (зовнішньоекономічна політика), у сфері науки (наукова політика), у сфері ціноутворення (цінова політика), політика щодо підвищення конкурентоспроможності країни (конкурентна стратегія) та ін.; по-друге, економічна політика щодо вдосконалення та розвитку системи продуктивних сил на довготерміновий період (а в її межах – стратегія розвитку техніки, технології, особистісного фактора, інформації тощо); економічна політика щодо вдосконалення та розвитку економічної власності, окремих її типів і форм на довготерміновий період (в т. ч. стратегія розвитку приватного, колективного, державного типів і властивих їм форм), а також змішаних форм власності, що виникають внаслідок поєднання у різних пропорціях перелічених типів власності; стратегія економічного розвитку інших підсистем – техніко-економічних відносин, організаційно-економічних відносин, господарського механізму, економічних відносин, технологічного, економічного та соціального способів виробництва та окремих елементів кожної з цих підсистем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Стратегія економічного розвитку - Економічний словник