Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№ 645-654)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№ 645 – 654).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на одноцифрові; закріплювати вміння розв’язувати задачі та знаходити значення виразів на сумісні дії.

Обладнання. Таблиця “Ділення на одноцифрове число”; картки для опитування; схема задачі.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Із завдання № 643 зачитати результати обчислення в порядку зростання.

(Відповідь:

9; 12; 64; 208; 1700; 5317.)

Б) Пояснити розв’язання задачі № 644.

(Розв’язання:

1) 8 – 4 = 32 (см) – довжина прямокутника;

2) 32 – 8 = 256 (см2) – площа прямокутника.)

2. Усні обчислення.

А) Ділення з остачею.

7 : 4 25 : 8 76 : 9 33 : 5 50 : 6 48 : 7

Б) Дії з іменованими числами.

5 м : 2 (=25 дм) 1 год : 6 (= 10 хв) 7 кг : 2 (= 3500 г)

1 дм : 2 см (= 5) 1 год : 15 хв (= 4) 60 м2: 5 м (= !2 м)

В) Довжина кімнати 6 м, а ширина дорівнює Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розвязування задач (№№ 645 654) довжини. Знайти площу кімнати. (18 м2)

Г) * Знайти сторони кількох прямокутників, площа кожного з яких дорівнює 24 см2. (12 м і 2 м; 4 м і 6 м; 8 м і 3 м)

3. Завдання для опитування.

А) Подати

ділене у вигляді суми зручних доданків і виконати ділення.

624 : 3 220 : 5 91 : 7

Б) (800 + 188) : 4. Знайти значення виразу, застосувавши правило ділення суми на число.

В) Ширина поля 25 м, довжина – на 50 м більша. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розвязування задач (№№ 645 654) поля засіяно просом, а решту – пшеницею. Яку площу засіяно пшеницею? (Відповідь: 1500 м2.)

4. Картки для опитування.

№ 1

1) Довжина поля 50 м, ширина – в 2 рази менша. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розвязування задач (№№ 645 654) поля засіяно житом, а решту – гречкою. Яку площу засіяно гречкою? (Відповідь: 1000 м2.)

2) 12 м 75 см – 4 (51 м)

№ 2

1) Довжина поля 40 м, а ширина – в 4 рази менша, Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розвязування задач (№№ 645 654) поля засіяно кукурудзою, а решту – пшеницею. Яку площу засіяно пшеницею? (350 м2)

2) 6 м 60 см : 5 см (132)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота (за вправами №№ 645, 646).

2. Пояснення нового матеріалу.

Перше неповне ділене – 14 тисяч. У частці буде 4 цифри. 14 тисяч поділити на 6, буде 2 тисячі і в остачі 2 тисячі. Друге неповне ділене 27 сотень. 27 сотень поділити на 6, буде 4 сотні і в остачі 3 сотні. Третє неповне ділене 37 десятків. 37 десятків поділити на 6, буде 6 десятків і в остачі 1 десяток. 18 одиниць – четверте неповне ділене. 18 поділити на 6, буде 3. Остачі немає. Частка 2463.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розвязування задач (№№ 645 654)

3. Первинне закріплення вивченого (за № 648).

4. Виконання завдання № 649 (з коментуванням).

(Відповідь: 41278; 21853.)

5. Робота в парах.

– Виконайте ділення самостійно, а потім обміняйтеся зошитами і перевірте обчислення множенням.

5118 : 6 (= 853) 8595 : 3 (= 2865) 6380 : 4 (= 2345)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування задач.

А) Задача № 651 (фронтально).

Учні записують з коментуванням поступове складання виразу з поясненням.

(200: 4 (а) – витратили два трактори за 1 год;

200 : 4 : 2 = 25 (л) – витратить один трактор за 1 год.)

Б) Задача № 652.

Цю задачу учні розв’язують самостійно. Спочатку складають вираз з буквою k, а тоді обчислюють його значення при k = 3. Учні з початковим рівнем знань отримують допоміжну картку.

1) Спочатку перетвори масу сіна в кілограми.

2) Склади вираз з буквою k, скориставшись схемою.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розвязування задач (№№ 645 654)

3) Знайди значення виразу, якщо k = 3.

IV. Підсумок уроку.

– Визначте, скільки цифр буде в частці.

928 : 4; 4215 : 5; 336584 : 4.

– Виконайте завдання № 650 (усно).

V. Домашнє завдання.

№№ 653, 654 (с. 108).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв’язування задач (№№ 645-654) - Плани-конспекти уроків по математиці