Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Тема 5. МОЛЮСКИ

§ 28. Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Якщо ви забули

Фільтратори – організми, які живляться, пропускаючи через себе розчин і відфільтровуючи поживні речовини.

Цих тварин називають молюсками, або м’якунами. Серед них є дивовижні організми, що вражають уяву. Ми ладні годинами перебирати їхні дивовижні черепашки. Наскільки ж цікавіше життя, яке ховається в них!

Тип Молюски

Молюски, або м’якуни,- це тип безхребетних тварин, які походять

від давніх червів. Для них характерна двобічна симетрія, хоча певна частина їх у процесі еволюції стала асиметричною. Тіло поділяється на голову (не у всіх), тулуб і ногу. Вони можуть мати зовнішній скелет (черепашку). Серед молюсків є рослиноїдні організми, хижаки, фільтратори. Молюски освоїли як водне, так і наземно-повітряне середовища існування. Тип включає декілька класів, серед яких найчисленніші – це Черевоногі, Двостулкові, Головоногі.

Клас Черевоногі молюски

Будова та спосіб життя. У ставку або річці можна побачити великого ставковика, у саду або на городі – виноградного слимака, голого слизуна,

а в акваріумі – апулярію. Це найпоширеніші черевоногі молюски. Розглянемо їхню будову. М’яке тіло захищене черепашкою.

З чого вона складається? Внутрішній шар за хімічним складом нагадує крейду, а зовнішній – це рогова речовина, подібна до рогів та шерсті. Вона надає черепашці певного забарвлення, що допомагає молюскові маскуватися. Якщо подивитися на черепашку зверху, то вона ніби закручена за годинниковою стрілкою. Сліпий кінець черепашки називається вершиною, а відкритий – устям. У деяких черевоногих (голий слизун) черепашки немає.

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Виноградний слимак живе на суходолі й живиться виноградним листям

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Слимак є черевоногим молюском. Його черепашка закручена по спіралі

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Слизуни – це черевоногі, в яких черепашка або дуже маленька, або зовсім відсутня

Тіло в черепашці також закручене по спіралі. Його верхня частина утворює нависаючу шкірну складку – мантію. Саме мантія виділяє речовину, з якої утворюється черепашка. Між мантією та тілом є щілина – мантійна порожнина, яка відіграє важливу роль у житті молюска.

Тіло черевоногого молюска складається з трьох відділів – голови, тулуба та ноги. На голові міститься ротовий отвір, щупальці й очі. Нога розташована на нижньому (черевному) боці тіла й слугує для повзання. У наземних молюсків на нозі може бути кришечка. Коли настають несприятливі умови, молюск втягує своє тіло в черепашку, і кришечка закриває устя.

Травна система починається ротовим отвором. У ротовій порожнині розташований особливий орган, який нагадує язик із роговими зубчиками,- радула (тертка). Радулою молюски зішкрібають свою їжу (м’які частини рослин і грибів). Під дією травних соків, які виділяються слинними залозами, їжа починає перетравлюватися вже в глотці. По стравоходу вона потрапляє до шлунка, куди відкриваються протоки травної залози печінки. У кишечнику всмоктуються поживні речовини, а неперетравлені рештки виводяться через анальний отвір.

Дихальна система. Більшість водних черевоногих (рапани, мурекси) дихають зябрами, а наземні (виноградний слимак) і деякі водні (великий і малий ставковик) – легенями. Повітря проникає через дихальний отвір у легеню, там відбувається насичення крові киснем і звільнення її від вуглекислого газу.

Кровоносна система у черевоногих незамкнена, нони мають двокамерне серце. Одна його камера називається передсердя, а друга – шлуночок. Судини, по яких кров надходить до серця, називаються вени. Кров спочатку надходить до передсердя, а потім у результаті його скорочення – до шлуночка. Судини, по яких кров тече від серця, називаються артерії. У результаті скорочення м’язових стінок шлуночка кров надходить до артерій. Від легені або зябер до серця надходить кров, насичена киснем. Вона називається артеріальною. Кров, насичена вуглекислим газом, називається венозною.

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

Схема внутрішньої будови слимака:

1 – щупальце

2 – ротовий отвір

3 – радула

4 – нога

5 – нервова система

6 – зябра

7 – целом

8 – нирка

9 – черепашка

10 – серце

11 – шлунок

12 – печінка

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

За виглядом черепашки можна визначити вид молюска та його вік

Видільна система черевоногих представлена ниркою. Продукти виділення виводяться в мантійну порожнину через спеціальний отвір, який розташований поряд із анальним.

Нервова система черевоногих молюсків складається з нервових вузлів, сполучених між собою, і нервів.

Органи чуття у молюсків розвинені слабко. Є очі, органи дотику (щупальці), хімічного чуття та рівноваги.

Розмноження і розвиток. Серед молюсків є роздільностатеві організми та гермафродити. Цікаво, що протягом життя одна особина гермафродита може поперемінно виступати в ролі самки та самця. Черевоногі молюски, як правило, відкладають яйця, але й живородні форми. Розвиток може бути як прммии (у наземних і прісноводних видів), так і непрямий (у морських видів). За прямого розвитку на світ з’являються молюски з маленькими прозорими м’якими черепашками, які спочатку не можуть захистити м’яке тільце. У разі непрямого розвитку з яєць вилуплюються личинки, подібні до личинок морських кільчастих червів, які потім перетворюються на особини з черепашками.

Ріаноманітність і значення черевоногих молюсків

Найбільший черевоногим молюск Європи вино градний слимак (до 5 см). Його вживають у їжу, у Франції навіть спеціально для цього розводять. В Україні він завдає незначної шкоди сільському господарству. Найбільшої шкоди завдає наземний черевоногий молюск, позбавлений черепашки,- голий слизун (в нього на спині є невеликий щиток).

Деякі види черевоногих (великий і милий ставковики) є проміжними хазяями паразитичних плоских червів. Наприкінці 40-х років у Чорне море був випадково завезений хижий молюск рипана, який завдає значної шкоди, знищуючи устриць і мідій.

Черепашки деяких черевоногих молюсків (каурі) правили за монети в Стародавньому Китаї, Тибеті, Таїланді та інших країнах, а зараз це дорогі прикраси. У давнину з молюска мурекса люди добували цінний барвник – пурпур. Одяг, пофарбований пурпуром, могли носити тільки представники царських династій. Один грам пурпуру можна було добути з десяти тисяч молюсків, тому пофарбований одяг коштував дуже дорого. З пурпуру також виготовляли косметику, фарби для розпису і червоне чорнило для царів.

Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски

3 мурекса добували фарбу для тканин і виробництва чорнила

Запам’ятайте найважливіше

Молюски походять від давніх червів. Тіло складається з голови (не у всіх), тулуба та ноги. Може мати зовнішній скелет – черепашку. Серед молюсків є рослиноїдні організми, хижаки, сапротрофи та фільтратори. Вони освоїли водне та наземно-повітряне середовища існування. Тип включає класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі молюски.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тип Молюски. Клас Черевоногі молюски - Біологія