КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA) – ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)

КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)

Черевоногі, або слимаки, гастроподи, найчисленніший і різ­номанітний клас черепашкових молюсків. Наземні (єдиний клас, представники якого освоїли сушу) і прісноводі повзаючі; серед морських є також стрибні та плаваючі. Найбільш часто зустріча­ються виноградний равлик, ставовик звичайний і слимаки. Тіло асиметричне (характерна риса всіх черевоногих), довгасте, на спинній стороні опукле.

Розділяється на тулуб (нога й нутроще­вий мішок) і добре розвинуту голову з однією – двома парами щу­палець і однією парою очей. У більшості представників є черепа­шка висотою від 0,5 мм. до 70 см., в яку вони втягують голову. Но­га з повзаючою підошвою; плавне ковзання по субстрату полегшу­ється слизом, що виділяється спеціальною залозою, і війками. Один з представників класу – ставковик звичайний, або вели­кий, що зустрічається в прісноводих водоймищах. Досягає в дов­жину 7 см. Його внутрішній мішок скручений в спіраль (є закру­чений за або проти годинникової стрілки, має довжину 4-7 см. і 4- 5 обертів), покритий мантією
і черепашкою. З одного боку черепашка закінчується гострою вершиною, а з іншого має отвір, або устя, через яке назовні висовуються голова і нога мо­люска. Нервова система великого ставковика представлена нер­вовими вузлами, сконцентрованими в навколоротовому кільці. Органами дотику служать чутливі клітини, розсіяні в шкірі, і щупальця, в основі яких знаходяться очі. З боків тіла розташову­ються органи рівноваги – пухирці, всередині яких є дрібні вап­няні тільця й клітини з чутливими волосками, сприймаючими подразнення при зміні положення вапняних тілець у пухирцях.

КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)   ТИП МОЛЮСКИ, АБО МЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 63. Ставковик звичайний: а – зовнішній вигляд; б – схема внутрішньої будови; 1 – око; 2 – голова; 3 – щупальце; 4 – тулуб; 5 – черепашка; 6 – печінка; 7 – серце; 8 – легеня; 9 –анальний отвір; 10 – стравохід; 11 – нервові вузли; 12 – язик; 13 – нервові галуження; 14 – шлунок.

Дихання у ставковика легеневе. Повітря через легеневий отвір поступає в особливу кишеню мантії – легеню, стінки якої пронизані кровоносними судинами. Тут відбувається газообмін. Так само дихають наземні равлики.

Серце складається з передсердя і шлуночка. Кровоносна сис­тема незамкнута: кров із серця поступає в кровоносні судини, а потім виливається в простір між органами.

Звідси кров повертається до органів дихання і, окислюючись, потрапляє в серце. Кров частіше за все безбарвна. Іноді в ній міс­титься речовина, близька до гемоглобіну. Травна система скла­дається з ротової порожнини, глотки, що містить м’язовий язик (терку), стравоходу, шлуночка й кишки, яка випинається петленодібно і закінчується анальним отвором біля краю мантії, на правому боці тіла. У глотку відкриваються протоки слинних за­лоз, у шлунок впадають протоки печінки. Видільна система представлена ниркою. Ставковики, як і інші легеневі молюски, гермафродити. Статева залоза виробляє і яйцеклітини, і сперма­тозоїди. Запліднення перехресне. Розвиток прямий: з яйцевої оболонки виходить майже повністю сформована особина.

КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)   ТИП МОЛЮСКИ, АБО МЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 64. Схема дихальних рухів легені у виноградного равлика: 1 – верхня стінка легеневої порожнини; 2 – положення нижньої стінки легеневої порожнини при видиху; 3 – положення нижньої стінки легеневої порожнини при вдиху.

Серед морських черевоногих молюсків зустрічаються парази­тичні форми. Вони поселяються головним чином на шкірі та в порожнині тіла у голкошкірих. Паразитизм викликав у цих мо­люсків спрощення будови аж до втрати черепашки, мантії, ноги, кровоносної і травної систем. Деякі морські види отруйні.

Значення черевоногих. Черевоногі молюски мають господар­ське значення. У ряді європейських країн вживають у їжу виног­радного равлика, якого спеціально розводять для цієї мети. Деякі наземні представники підкласу легеневих молюсків (слимаки) завдають шкоди сільськогосподарським культурам – посівам озимих, картоплі, буряку, тютюну, городнім рослинам. Низка видів черевоногих молюсків служить проміжними господарями для присисенів (наприклад, малий ставковик).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA) – ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології