КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA) – ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)

КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA)

Найбільш високоорганізований клас морських молюсків (ка­ракатиці, кальмари, восьминоги). Вільно-плаваючі при­донні та донні мешканці переважно теплих морів. Хижаки, бенто – і планктофаги. Тіло завдовжки від 1 см. до 18 м. (кальмари) білате­рально-симетричне, звичайно помітне розділення на велику голо­ву й тулуб. Видозмінена нога перетворена на лійку. Тулуб одягну­тий мантією, що разом

з конічною лійкою є основним пропульсивним органом при реактивному плаванні. У багатьох додатковий плавальний орган – пара плавників на кінці або бічних сторонах мантії. Майже у всіх навколо рота вінець із 8 рук і (у кальмарів і каракатиць) пари щупалець. Кінцівки з присосками (у деяких кальмарів частина їх є перетворена на крюки). Черепашка сучас­них головоногих молюсків внутрішня (окрім наутилуса), часто редукована або відсутня; у самок аргонавтів є особлива зовнішня черепашка для виношування яєць. Вищі головоногі мають внут­рішній хрящовий скелет. Головна хрящова капсула захищає го­ловний мозок. Дві товсті рогові
щелепи, зігнуті, як дзьоб папуги, відіграють основну роль у захопленні та подрібненні їжі. Звичай­но є радула, 2 пари слинних залоз, виділення задньої пари можуть бути отруйними. У задню кишку відкривається протік чорнильної залози (мішка), секрет якої виконує захисну функцію, прихову­ючи молюска від ворогів. Серце має один шлуночок і 2 або 4 пе­редсердя. Розвинені органи нюху, хімічного відчуття, рівноваги, органи світіння і складні за будовою очі, котрі мають акомодацію. Головоногі – різностатеві тварини, іноді з різким статевим ди­морфізмом. У головоногих і деяких черевоногих спаровуванню передує складний ритуал залицяння. За допомогою своєрідно змі­неної руки (гектокотилю) самець переносить сперматозоїди в мантійну порожнину або сім’яприймач самки. Звичайно розмно­жуються раз у житті, після чого гинуть. Розвиток прямий і проті­кає в яйці. Яйця головоногих великі, багаті жовтком. Вилуплю­ється пелагічна або донна памолодь. У багатьох видів виражена турбота про потомство. У більшості восьминогів добре розвинена пам’ять, відчуття дому й складні форми поведінки, вони легко навчаються.

КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA)   ТИП МОЛЮСКИ, АБО МЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 66. Головоногі молюски: 1 – аргонавт; 2 – спірула, справа – схема будови.

Значення головоногих. Ка­ракатиць, кальмарів і восьми­ногів людина використовує як продукти харчування; за кало­рійністю і смаковими якостями їх м’ясо не поступається яло­вичині. З секрету чорнильної залози каракатиць і кальмарів одержують натуральну китай­ську туш і акварельну фарбу сепію. Кальмари також є дже­релом сировини для фармацев­тичної промисловості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛАС ГОЛОВОНОГІ (CEPHALOPODA) – ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології