ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA)

Молюски, або м’якотілі, поширені по всій земній кулі. Біль­шість мешкає в іусрях (здебільшого в прибережній зоні тропічних морів); порівняльно-невелике число видів – у солоних і прісних водах. На суші зустрічаються від тундри до тропіків. Спосіб жит­тя морських і прісноводих молюсків – в основному донний – виробив у них різноманітні життєві форми й пристосування; вони можуть бути рійними, прикріпленими

та повзаючими; детритофагами, хижаками й некрофагами; рослино – і всеїдними зіскріблювачами. Види багатьох брюхоногих (особливо прісноводих і наземних) є проміжними господарями паразитичних червів. По­ходять від кільчастих червів. Розміри тіла молюсків від 2-3 мм. до 18 м. Розрізняють 130 тис. сучасних видів і близько 50 тис. виме­рлих.

Морфофізіологічна характеристика типу. Молюски – вторинно-порожнинні, початково білатерально-симетричні тварини. Тіло складається з не сегментованого тулуба (лише у частини при­мітивних молюсків виявляються ознаки метамерії), голови та ноги. Органом руху служить нога – м’язистий

виріст черевної стінки тіла (може перетворюватися на орган плавання або реду­куватися). Основа тулуба у молюсків оточена великою шкірною складкою – мантією. Між мантією та тілом знаходиться мантій­на порожнина, в якій розташовані зябра, деякі органи чуттів і куди відкриваються отвори задньої кишки, нирок і статевих за­лоз. На спинній частині тіла, як правило, розташована захисна черепашка, що виділяється мантією, – суцільна, рідше двостул­кова або з декількох пластинок. Зовнішній шар черепашки утво­рений органічною рогоподібною речовиною, внутрішній – найтоншими пластинками вапна. У деяких груп молюсків черепашка занурена під шкіру (слизняки) або зникає зовсім (паразитичні форми). Нервова система у примітивних молюсків складається з навколоротового нервового кільця і 4 подовжніх нервових стовбу­рів, на яких у вищих молюсків формуються декілька пар гангліїв. Молюски мають органи хімічного відчуття і рівноваги. У більшо­сті представників типу є очі.

Органи дихання у більшості видів представлені ктенидіями, у наземних представників і форм, що повторно перейшли до вод­ного способу життя, видозмінена мантійна порожнина функціо­нує як легені. Молюски зберегли залишки вторинної порожнини тіла у вигляді порожнини навколосерцевої сумки і порожнини, оточуючої статеві залози. Для кровоносної системи характерне серце, що складається зі шлуночка й одного або двох передсердь. Вона не замкнута, і частину свого шляху кров проходить порож­нинами між внутрішніми органами.

Травна система складається з передньої, середньої і задньої кишки. У глотці звичайно є орган для подрібнення їжі – терка з розташованими на ній роговими зубчиками. У середню кишку відкриваються протоки травної залози – печінки. Органами ви­ділення служать нирки, початково парні.

Розмноження статеве, є різностатеві та протандричні або од­ночасні гермафродити. Запліднення зовнішнє (у примітивних форм) або внутрішнє (у вищих). Різностатевим молюскам часто притаманний половий деморфізм. Із заплідненого яйця виходить або личинка (трохофора, велігер), або молюск, що сформувався. Личинки в основному вільно-плаваючі, у деяких видів проходять стадію паразитування на рибах. Тривалість життя молюсків – від декількох місяців до декількох десятків років. Класифікація. Основні класи типу: 1. Черевоногі (Gastropoda). 2. Двостулкові (Bivalvia). 3. Головоногі (Cephalopoda).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТИП МОЛЮСКИ, АБО М’ЯКОТІЛІ (MOLLUSCA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології