Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

ПОВТОРЕННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

51

Запишіть речення, вставляючи замість крапок потрібні слова. Скористайтеся довідкою.

Вибір і поєднання певних слів, словосполучень, речень утворюють мовний…. Мовні стилі – це різні способи викладу…. Кожне… залежить від умов, мети, адресата спілкування. Розрізняють три… висловлювань: опис, розповідь, роздум.

Довідка: стиль, думок, висловлювання, типи.

52

Розгадайте кросворд “Типи висловлювання

і стиль тексту”. У виділеному кольором рядку прочитаєте назву мовного стилю, який використовують у діловому спілкуванні.

Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно діловий стиль тексту

1. Мовний стиль, метою якого є невимушене повсякденне спілкування. 2. Мовний стиль, що використовується в засобах масової інформації. 3. Мовний стиль, ознаками якого є терміни, складні речення зі сполучниками тому що. оскільки, вставні слова по-перше, по-друге, отже. 4. Мовний стиль, у якому розрізняють мову автора та мову персонажа 5. Тип висловлювання, у якому названо причину та наслідки дії; до нього можна поставити питання чому? 6. Тип висловлювання про подію,

що відбувалась або відбувається; до нього ставимо питання що відбулося? 7. Тип висловлювання, у якому йдеться про властивості, ознаки предметів: його використовують для характеристики природи, місцевості, інтер’єру, зовнішності; до нього ставимо питання який?

53

1. Прочитайте текст за ролями. Визначте, до якого стилю й типу висловлювання він належить.

6-А сьогодні пише твір. У класі тихо. Хлопчики й дівчатка схилилися над зошитами, лише чутно, як за вікном шелестять берізки та раз у раз посвистують пташки. Вересень. Про що ж пишуть учні?..

Артем Компанієць: “Я став сильний. Раніше жодного разу не міг віджатися від підлоги, а тепер уже десять разів можу. Ми з татом щодня влітку ранкову гімнастику робили і я ходив на спортивний майданчик. І бігаю краще. У дворі мене лише Віталька обганяє”.

Люда Коваленко: “Чого навчилася, згадати не можу. А бачила багато. Була в музеї. Там різні старовинні вази, прикраси, ножі й шаблі. І ще там була виставка маленьких виробів, не знаю, як їх назвати. Просто оком дивишся – якась крапочка. А глянеш у збільшувальне скло – там малесенький замочок із ключиком, рисове зернятко з написаним на ньому віршем, молоточок, як крихітка, а до нього ще й гвіздочки. Такі малесенькі, що просто не знаю, як і сказати”.

Сергій Скорняков. “Цього літа я вперше літав у літаку на Чорне море. Здорово! Згори все незвичайне. Річка, як стрічка, а озера, наче бантики. Будинки менші від сірникових коробочок. Дуже цікаво летіти в хмарах. Тоді здається, що літак ледь-ледь суне вперед по пухкому снігу”.

Юля Боднар: “Ніде далеко не була. Жила в бабусі, ходила в ліс, на річку. Мама купила насіння айстр, і я посіяла їх – у горщечки і в землю. Усе літо квіточки змагалися – хто з них раніше зацвіте. Перемогли ті, що росли в землі. І стебла в них сильніші, і квіти пишніші. А так, літо як літо. Гуляла…”

Таня Майстренко: “Відпочивала з татом і мамою. Таке диво! Пальми, море. Вивчила два нових танці та сто англійських слів. Дуже скучила за школою…”

Учителька. Марія Яківна, ходить між партами, дивиться. Відпочили, набралися сил її пустуни. Це добре (За О. Єфимовим).

2. Перетворіть текст вправи на діалог між кількома учнями (5-6 реплік). Запишіть його, звертаючи увагу на вживання вигуків, окличних і питальних речень.

3. Поміркуйте, чи змінилися мовний стиль і тип висловлювання після перетворення тексту. Як саме?

54

1. Прочитайте текст. Визначте, до якого мовного стилю й типу висловлювання він належить.

Як і коли з’явилися гроші

Те. що ми зараз швидко й просто можемо придбати за гроші, у давні часи доводилося вимінювати. Спершу обмінювалися товарами лише люди одного племені. Однак згодом народи Землі збагнули, що у світі є багато різних товарів, і почали мінятися так: плем’я з племенем, місто з містом, країна з країною…

Але що більше ставало товарів – і місцевих, і привезених здалеку, – то важче було мінятися. Спробуй лишень визначити, за що скільки давати? Отоді-то люди й дійшли висновку, що треба обрати якийсь товар за міру й вимінювати на нього всі інші. Цей товар допомагав оцінити будь-який інший і полегшував обмін. Що ж то за товар – міра всіх товарів? Ні, він був не один. У народів-мисливців, скажімо, це були шкури, у хліборобів – хліб. Сліди епохи, кали шкури правили за гроші, залишилися в мові деяких народів. Естонською мовою “раха” – “гроші”, а споріднене лапландське слово означає “шкура”. Ще зовсім недавно, за часів американського письменника Джека Лондона, шкури були мірою обміну на Алясці.

Люди визначали вартість якогось товару, порівнюючи його з іншим. Нехай це буде вівця. Тоді й вівця дорівнює одній рибальській сітці, або одній бичачій шкурі, або двом сокирам, або чотирьом глиняним горщикам і т. д. Отакі товари й були першими грішми (За Г. Єлизаветиним).

2. Напишіть стислий переказ тексту.

Пригадаймо!

Офіційно-діловий стиль мови використовують у державних установах. Його призначення – створення документів. Мовними ознаками цього стилю є усталені звороти, прості й складні речення з однотипними частинами. Жанри офіційно-ділового стилю: довідка, заява, протокол, розписка, діловий лист, закон.

55

Установіть відповідність між назвою документа й фрагментом тексту.

1 довідка

А…Коваленкові Юрію Леонтійовичу в тому, що він працює вчителем фізкультури. Видано для подання до Інституту фізкультури.

2 заява

Б Має добре розвинену пам’ять, швидко запам’ятовує навчальний матеріал і легко його відтворює.

3 характеристика

В Прошу прийняти мене на роботу до юридичного відділу ПП “Гай” на посаду провідного юриста з 04.08.2014.

56

Випишіть усталені звороти (мовні штампи), властиві офіційно-діловому стилю мови.

Добрий день, на підставі наказу, доброго здоров’я, відповідно до чинного законодавства, радий Вас бачити, порядок денний, до побачення, ужити заходів, на добраніч, надати допомогу, бувайте здорові, через сімейні обставини, на все добре, укласти договір, будь ласка, обіймати посаду, якщо Ваша ласка, у зв’язку з виходом на пенсію, ласкаво просимо, будьте люб’язні, матеріальна відповідальність, щиро дякую, глибоко вдячний, з повагою, шановний пане, вельмишановний добродію, з роси й води, бажаю щастя й добра Вам.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

57

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1. Утворюють словосполучення поєднання таких слів

А свобода і мир

Б відстоювати свободу

В за незалежність

2. До головних членів речення належать

А підмет і додаток

Б присудок і обставина

В підмет і присудок

3. Головні члени речення позначено правильно в рядку

Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно діловий стиль тексту

4. Звертання в реченні – це

А підмет

Б додаток

В не член речення

5. Складним є речення

А Кошлата темрява владно сунула з лісової хащі, обіймала чорними рукавами стовбури вікових ялин і сосен, волохатою навалою купчилась на узліссі (О. Донченко).

Б Солов’ями затьохкає ніч горобина, і рясними дощами затьохкає спека (А. Малишко).

В А небо пливло золотою рибкою, впліталося в жовте жито (А. Малишко).

6. Однорідні додатки є в реченні

А Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, поплила (П. Тичина).

Б Тягнуться до сонця і квіти, і трави, віти кучеряві, гори голубі (В. Сосюра).

В У хаті пахло чебрецем, свіжою травою (А. Шиян).

7. Вставне слово в реченні Від морозу, здавалося, захололо не лише повітря, а й вітер (М. Трублаїні) означає

А привертання уваги

Б порядок викладу думок

В невпевненість

8. Пряму мову містить речення

А “Колись тут теж ліс був”, – озвався Пилипко (А. Давидов).

Б Тиша була напоєна всякими звуками: і дзвінкою піснею жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестінням стиглого жита (М. Коцюбинський).

В Лози, висип, кручі, ліс – усе блищить і сяє на сонці.

9. Діалог – це

А розмова двох осіб

Б вислів одного з учасників розмови

В точно відтворене висловлювання певної особи, передане від її імені

10. Текст – це

А кілька слів

Б кілька речень, об’єднаних спільною думкою

В два і більше речень

11. Однією з ознак тексту є

А зв’язність

Б незавершеність

В незв’язність

12. Ознака, що не характерна для тексту, – це

А завершеність

Б незв’язність

В задум

58

Складіть текст (6-7 речень) на історичну тему, використовуючи:

А) речення із звертанням;

Г) речення з прямою мовою;

Б) речення із вставним словом;

Г) складне речення.

В) речення з однорідними членами;

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту - Українська мова