Туристичні послуги міжнародні

Туристичні послуги міжнародні – послуги, які надають туристичні організації з метою забезпечення обміну людьми між країнами, зокрема ведення ними ділових переговорів і укладання відповідних угод, ознайомлення з новими країнами та ін. За сучасних умов розрізняють бл. 500 основних (розміщення людей, харчування, екскурсійні послуги тощо) і додаткових (фізкультурно-оздоровчі послуги, культурно-видовищні та ін.) видів послуг. Значного поширення набувають туристичні компанії, що спеціалізуються на організації нетрадиційних видів послуг. Т. п.

м. мають свій життєвий цикл, який складається з декількох фаз: розробки – період дослідження ринку, аналізу інформації, розрахунку вартості послуг, пошуку партнерів, налагодження зв’язків; запуску – період розповсюдження рекламних оголошень, завоювання потенціальних клієнтів, для якого характерні непостійний обсяг збуту і коливання ціни; зрілості – період, коли продукт стає відомим, з’являються постійні клієнти, кількість тих, хто бажає скористатися послугами, зростає, збільшується обсяг продажу; спаду – період, коли попит на певний вид послуг з виникненням нових досконаліших турів спадає. Основні
туристичні послуги, як правило, включають: розміщення, харчування, транспортні послуги, в тому числі трансферт, екскурсійні послуги. Додаткові і супутні послуги: фізкультурно-оздоровчі, культурно-видовищні, послуги спеціальних видів зв’язку, надання індивідуальних сейфів та ін. Між ними не існує чітких меж. Дедалі більшої популярності набувають туристичні компанії, які спеціалізуються на нетрадиційних видах туризму. Результати функціонування туристської індустрії відрізняються зовнішньою багатогранністю, комплексністю ефекту. Зовнішні ефекти від туристичного бізнесу можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивний зовнішній ефект виявляється у скороченні захворюваності, подовженні тривалості життя і періоду активної діяльності, у зростанні творчого потенціалу, рівня громадянської, національної і моральної культури. Негативний зовнішній ефект туристичної галузі пов’язують насамперед з надмірною концентрацією населення в локальних регіонах, що означає значне навантаження на навколишнє середовище. Основними елементами Т. п. м. є організація туристичних поїздок; продаж путівок і турів; послуги з розміщення і харчування туристів; організація переміщення туристів країною; організація відвідання установ культури, торгівлі; організація розваг; організація реклами; надання інформації. Очікується, що люди подорожуватимуть ще більше. У найближчі роки ще 300 млн людей підвищать свій майновий рівень настільки, що зможуть подорожувати. Основні економічні фактори, які дають змогу передбачити це піднесення: а) подовженню тривалості життя – середня тривалість життя у США становить бл. 75 років, отже, скоро покоління, яке народилося в період повоєнного піку народжуваності, почне відходити на заслужений відпочинок; б) гнучкий робочий день – сьогодні більшість працює по 10 год на день, щоб подовжити відпочинок наприкінці тижня; в) ранній відхід на пенсію – все більше людей у світі, які попрацювали на державу чи компанію 30 років, одержують можливість відходити на пенсію з досягненням 55-літнього віку; г) стало легше подорожувати завдяки розвитку всіх видів транспорту; д) тенденції брати більш коротку відпустку, але частіше; е) підвищення життєвого рівня. Ця галузь світової економіки, що динамічно зростає, дедалі більше виступає однією з найважливіших складових світового господарства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Туристичні послуги міжнародні - Економічний словник