У мене є фантастична істота

Unit 3. APPEARANCE

Lesson 8

Тема. У мене є фантастична істота

Мета:

Навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, присвійниковий відмінок, учити вести бесіду, слухати співрозмовника, перевірити й закріпити знання за темою “Зовнішність. Одяг”;

Розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам’ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, усні комунікативні уміння з опорою на наочність;

Виховна: виховувати загальну культуру спілкування учнів, учити працювати в парі, групі, логічно

висловлювати думку, зацікавити в розширенні своїх знань.

Обладнання: фотографії учнів.

Хід уроку

WARM-UP

1. Revise the face and body vocabulary, asking “What’s this? Is your hair long?” etc.

PRESENTATION

2. Look and read. Say “Yes” or “No” (p. 58, ex. 1).

Read the sentences and match with the picture of a monster.

Ask the pupils to give the answers.

Key: 1. No. 2. No. 3. No. 4. Yes. 5. Yes.

3. Work in pairs. Ask and answer (p. 58, ex. 2).

Read the questions and answers. Pupils listen.

In pairs, pupils read and practice the questions and answers only. One or two pairs act out the questions and answers.

In pairs, pupils change and practice the questions and answers.

4. Look, say and write (p. 58, ex. 3).

Write anagrams on the board.

Ask the pupils: “What can the monster do?”

Pupils look at the pictures and answer.

Ask a pupil to come up to the board and write the

correct word.

PRACTICE

5. Look at the pictures. Read and say the number (p. 59, ex. 4).

Read the sentences and say the number of the monster.

Play the “Who am I?” game. Give one pupil a “false identity” of one of the four monsters.

The other pupils ask questions, as in (p. 58, ex. 2), to find out who the pupil is pretending to be. Play several rounds with the different identities.

Include other monster characters in the game using the picture (p. 58, ex. 1).

6. Time for fun. Look, make and say (p. 59, ex. 5).

Make a monster. Ask the pupils to make their monsters too.

EXTRA

Learn the poem.

Listen and repeat.

Point to the parts of body.

This is a boy/girl/monster.

He/She/It is saying,

“This is my head;

This is my face;

This is my hair;

These are my eyes;

These are my ears;

This is my nose;

This is my mouth;

These are my teeth;

These are my arms;

These are my legs”.

7. Speak English (p. 59, ex. 7).

Ask the pupils to make their own monsters and describe them.

ENDING THE LESSON

Play one or two games of the Spelling Shark, using any of the body words.

HOME WORK

Ask the pupils to make some other monsters and describe them.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У мене є фантастична істота - Плани-конспекти уроків по англійській мові