ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

Морфологія та орфографія.

Іменник

§ 27. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

Про змінювання іменників за відмінками, основні значення цих відмінків, а також про початкову форму іменників

ПРИГАДАЙМО. Що таке звертання?

226

Прочитайте речення. У якому з них слово яблуко вжито в називному відмінку, а в якому – у знахідному? Зробіть висновок про значення називного та знахідного відмінків.

1. Після обіду Валя з’їла яблуко.

2. З дерева впало велике яблуко.

Відмінки

Іменники змінюються за відмінками. В українській

мові є сім відмінків, кожен з яких, крім кличного, відповідає на питання.

Відмінок

Питання

Що означає відмінок

Називний

Родовий

Давальний

Знахідний

Орудний

Місцевий

Кличний

Хто? що?

Кого? чого?

Кому? чому?

Кого? що?

Ким? чим?

На кому? на чому?

Виконавця певної дії

Об’єкт дії,

Час, місце, причину,

Спосіб дії

Особу чи предмет, для яких відбувається дія

Прямий об’єкт дії

Засіб дії,

Співучасника дії

Місце дії особу, до якої звертаємося

Прямий

відмінок

Називний відмінок називають прямим, інші – непрямими.

Початкова Форма називного відмінка однини є початковою форма формою іменника.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменник у кличному відмінку виступає звертанням; не буває членом речення. НАПРИКЛАД: Ой не шуми, луже, з дібровою дуже (Нар. творчість).

227

І. Прочитайте текст. Яке речення виражає його основну думку? Доберіть свій варіант заголовка.

ІВАН СІРКО

Талановитого і доброго козака Івана Сірка вісім разів обирали кошовим отаманом Чортомлицької Січі. Ніхто більше не заслужив такої шани й честі.

Протягом двадцяти років боровся Іван Сірко проти турецько-татарських завойовників, змушував ворогів тремтіти, а коли вони насмілювалися йти на Україну, козацький ватажок гнав їх геть аж у Крим. Знищуючи нападників у полі й на морі, він наганяв їм такого переполоху, що грабіжники мусили рятувати своє життя.

Для ворогів він був страшнішим за нечисту силу. Для рідної землі Сірко був вірним оборонцем і захисником (За І. Шаповалом).

II. Знайдіть 5 іменників (на вибір). Визначте їхній рід, число, відмінок та поясніть значення цього відмінка. Поставте іменники в початковій формі (усно).

III. Знайдіть власні назви і поясніть їх написання.

228

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Ким і чим пишається Україна?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменник у формі називного відмінка означає того, хто виконує дію, і в реченні виступає підметом. Іменник у формі знахідного відмінка означає предмет, на який спрямована дія, і в реченні виступає

Додатком. ПОРІВНЯЙМО:

ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

229

І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення та надпишіть над ними відмінок. Поясніть, яке значення мають ці відмінки.

1. Назар перезавантажив свій комп’ютер. 2. Аліна довго роздивлялася малюнок. 3. Часто згадую рідне місто.

II. Складіть і запишіть два речення з іменником телефон так, щоб у першому це слово було вжито у формі називного відмінка, а в другому – знахідного.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Знахідний відмінок виражає повне охоплення предмета дією, а родовий – часткове. ПОРІВНЯЙМО:

Знахідний

Родовий

Купи сіль (усю)

Купи солі (частину)

230

Спишіть сполучення, ставлячи іменники в потрібному відмінку. Обгрунтуйте вибір однієї з форм. Як ви розрізняєте родовий і знахідний відмінки?

1. Коні попили (воду, води). 2. Діти поїли (кашу, каші).

231

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Провідміняйте усно словосполучення цілющий дощ: один з вас відмінює це словосполучення в однині, а другий – у множині. Перевірте один в одного виконання.

232

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть іменники як члени речення. Чи потрібно підкреслювати іменники у формі кличного відмінка? Скорочено надпишіть відмінки іменників.

1. Чого ти журишся ромашко чого ти гнешся до землі (О. Донченко). 2. Милуйся Улянко свічками-берізками і прозорим воском кленів і шапками лісових груш (О. Донченко). 3. Моє село земний уклін тобі за молодість і світло отчих стін (Г. Тарасюк).

II. Випишіть ужиті в реченнях абстрактні іменники.

233

Напишіть оголошення в художньому стилі на одну з поданих тем. Підкресліть використані в тексті іменники та визначте їхній відмінок.

1. Про футбольний матч, який має відбутися між командами планет Земля і Марс.

2. Про початок навчання в школі чаклунів.

3. Про збір коштів для створення машини часу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ - Українська мова