Відмінювання іменників III та IV відміни

ІМЕННИК

§ 37 Відмінювання іменників III та IV відміни

Пригадаймо!

1. Іменники якого роду належать до III відміни?

2. Яке закінчення мають іменники ІІІ відміни в початковій формі?

3. До якої відміни належить іменник мати?

Запам’ятаймо!

Іменники III та IV відміни на групи не поділяються.

Зразки відмінювання іменників III відміни

Відмінок

Однина

Н. в.

Тінь

Мати

Піч

Щедрість

Р. в.

Тіні

Матері

Печі

Щедрості

Д.

в.

Тіні

Матері

Печі

Щедрості

Зн. в.

Тінь

Матір

Піч

Щедрість

Ор. в.

Тінню

Матір’ю

Піччю

Щедрістю

М. в.

На (у) тіні

На (у) матері

На (у) печі

На (у) щедрості

Кл. в.

Тіне

Мати

Пече

Щедросте

Відмінок

Множина

Н. в.

Тіні

Матері

Печі

Щедрості

Р.

в.

Тіней

Матерів

Печей

Щедростей

Д. в.

Тіням

Матерям

Печам

Щедростям

Зн. в.

Тіні

Матерів

Печі

Щедрості

Ор. в.

Тінями

Матерями

Печами

Щедростями

М. в.

На (у) тінях

На (у) матерях

На (у) печах

На (у) щедростях

Кл. в.

Тіні

Матері

Печі

Щедрості

Особливості правопису іменників

III відміни в орудному відмінку однини

Подовження приголосних між голосними:

Сіллю, міддю, височінню, віссю, подорожжю

Подовження не відбувається між приголосним і голосним:

Честю, повістю, радістю, смертю

Після б, п, в, м, ф, р з’являється апостроф:

Любов’ю, кров’ю, верф’ю, матір’ю

297

1. Запишіть слова в орудному відмінку однини.

Мужність, любов, печать, актуальність, багатобарвність, ніч, Січ, честь, байдужість, вродливість, вермішель, кров, гордість, кіновар, лють, лютість, паморозь, вертикаль, галузь.

2. Поясніть, користуючись тлумачним словником, лексичне значення виділених слів.

298

1. Установіть відповідність між фразеологічними зворотами та їх тлумаченнями.

1 хоч гать гати

2 кров ударила в голову

3 день і ніч

4 збиватися з путі

5 розкидати сіті

А дуже багато чогось

Б підступно намагатися підкорити когось

В починати робити помилки, погані вчинки

Г постійно, цілодобово

Г стан сильного хвилювання

2. Запишіть фразеологічні звороти. Визначте відмінок іменників III відміни.

299

Запишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібному відмінку.

Ім’я видатного лікаря і мислителя Миколи Пирогова пов’язане з хірургією. Він брав участь у російсько-турецькій війні 1854-1856 років у Криму. Із (честь і гідність) переборював усі труднощі й небезпеки воєнного часу. Не боячись (кров і смерть), зробив велику (кількість) найскладніших операцій за (відсутність) багатьох препаратів. Микола Іванович уперше в польових умовах наклав гіпсову пов’язку.

Це цікаво!

300

Прочитайте текст. Випишіть іменники III відміни. Поясніть правопис відмінкових закінчень.

Ще на зорі цивілізації людина почата займатися практичною медициною. І хоча наші предки вірили, що хвороби викликані злими духами, однак не відмовлялися від мазей, які виготовляли цілителі. А одного давнього лікаря з Греції ми згадуємо з вдячністю й сьогодні. Порядністю й безкорисливістю великого Гіппократа можна пояснити те, що він відокремив медицину від чаклунства. До лікування легендарний лікар підходив з погляду науковості А Гіппократовою заповіддю – “Не нашкодь!” – і досі керуються сучасні лікарі.

Пригадаймо!

1. Іменники якого роду належать до IV відміни?

2. Які закінчення мають іменники IV відміни в початковій формі?

3. Які суфікси мають іменники IV відміни в непрямих відмінках?

Запам’ятаймо!

Зразки відмінювання іменників IV відміни

Відмінок

Число

Однина

Множина

Н. в.

Ім’я

Оленя

Дівча

Імена

Оленята

Дівчата

Р. в.

Імені (Ім’я)

Оленяти

Дівчати

Імен

Оленят

Дівчат

Д. в.

Імені

Оленяті

Дівчаті

Іменам

Оленятам

Дівчатам

Зн. в.

Ім’я

Оленя

Дівча

Імена

Оленят

(оленята)

Дівчат

Ор. в.

Іменем

(ім’ям)

Оленям

Дівчам

Іменами

Оленятами

Дівчатами

М. в.

По (на. в) імені

На (в) оленяті

На (у) дівчаті

На(в) іменах

На (в) оленятах

На (у) дівчатах

Кл. в.

Ім’я

Оленя

Дівча

Імена

Оленята

Дівчата

301

1. Розгадайте кросворд – і ви дізнаєтесь, до якої відміни належать слова-відгадки (підказка: слова-відгадки – це назви малят тварин).

1. За качкою пливе її…. 2. Зайчиха годує своє…. 3. Корова опікується малим… . 4. Ведмедиця грається на галявині з кумедним…. 5. Олень підходить до свого…. 6. Курка несе черв’яків жовтеньким… . 7. Собака оберігає своїх…. 8. За лошицею біжить жваве….

Відмінювання іменників III та IV відміни

2. Яких тварин із згаданих у кросворді ви бачили? Де саме? Складіть і запишіть речення з назвами цих тварин.

302

1. Прочитайте слова. Випишіть іменники IV відміни, поставивши їх у родовому відмінку однини і множини.

Чверть, лист, маля, гуска, вовчище, хлопчик, наркоз, оберіг, хлоп’я, обручка, порося, плем’я, розвага, солідарність, фазан, хімія, фазаненя.

2. Підкресліть суфікси, які допомогли вам визначити належність іменників до IV відміни.

303

Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку “зайве” слово.

1. Коліщати, коліщат, пташеняти.

2. Імені, племені, сім’ї.

3. Кошеняті, кошенятам, ягняті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відмінювання іменників III та IV відміни - Українська мова