ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

Морфологія та орфографія.

Іменник

§ 33. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень та про грамотність

274

Прочитайте фразеологізми. Визначте число виділених іменників. Чи можуть вони мати форму однини та чи розрізняється в них рід? Зробіть висновок про особливості таких іменників.

1. Вилами по воді писано. 2. Наламати дров. 3. Дивитися як баран на нові ворота.

Р. відмінок

В українській мові є іменники, що мають форму тільки множини. НАПРИКЛАД:

ворота, окуляри, гроші.

У родовому відмінку ці іменники мають одне з таких закінчень:

-ів(-їв)

-ей

Нульове

Окулярів, опадів,

Хитрощів, сходів

Саней, грошей,

Дверей, курей

Воріт, чобіт,

Дров, Карпат

Op. відмінок

В орудному відмінку такі іменники здебільшого мають закінчення – ами(-ями). НАПРИКЛАД: окулярами, опадами, вилами, граблями.

В окремих словах виступає закінчення – ми: гусьми, курми.

Деякі іменники мають паралельні форми: дверима й дверми; воротами й ворітьми; грошима й грішми;

санями й саньми; штанами й штаньми.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють.

Такі іменники не належать до жодної з відмін.

275

Прочитайте речення. Знайдіть іменники, що мають форму тільки множини. Визначте відмінок цих слів і закінчення.

1. Як на гріх, то й граблі стріляють. 2. І гуси вола з ніг звалять, як їх багато. 3. Для того коваль кліщі держить, щоб у руки не пекло. 4. Без вікон, без дверей – повна хата людей (Нар. творчість).

276

І. Запишіть іменники у формі родового та орудного відмінків. Виділіть закінчення. Наведіть, де можливо, паралельні форми. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Штани, гроші, сани, гуси, кури, окуляри, ворота, канікули, Черкаси, макарони, граблі.

II. З двома словами (на вибір) у формі непрямого відмінка складіть і запишіть речення.

277

Провідміняйте письмово іменники двері й Карпати. Виділіть закінчення.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

278

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви на сільському подвір’ї допомагаєте по господарству. Прочитайте речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. Я насипав зерна (кури). 2. Я прижену (гуси). 3. Чи вистачить цих (дрова)? 4. Я приберу сіно (граблі). 5. Протягнемо дріт над (ворота).

279

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть невеликий текст-опис на тему “Карпати”. Використайте назву цієї гірської системи в непрямих відмінках.

ВАРІАНТ Б. Складіть невеликий діалог (5-6 реплік) про уявну подорож до одного з міст: Суми, Чернівці, Черкаси. Використайте назву обраного міста в непрямих відмінках.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ - Українська мова