Відокремлені прикладки – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Відокремлені прикладки

1. Відокремлюються комами:

А) поширені прикладки, що стоять після іменників, до яких вони відносяться. Ліси шумлять, Моє зелене віче (Л. Костенко);

Б) поширені прикладки, які стоять перед пояснюваними іменниками, якщо прикладки мають обставинний відтінок. Мандрівник віяний, невблаганний час іде вперед… (Л. Дмитерко);

В) прикладки при особових займенниках незалежно від поширеності й позиції. Тайновидець, він одразу ж розгадує наші думки (О.

Гончар). Ми, Пілігрими вічності, мандрівники, стомилися і дуже хочем пить (Л. Костенко);

Г) прикладки, що приєднуються за допомогою слів родом, На ім’я, так званий. Ой був у Січі козак, На прозвище Чалий (Народна творчість);

Г) прикладки зі значенням причини, що приєднуються за допомогою сполучника Як. Як справжній, органічно близький митець, Андрій Головко черпав свої теми з живих народних джерел… (О. Гончар). Але: Дітям А. Головко відомий як автор (= у ролі автора) оповідань “Пилипко” й “Червона хустина”;

Д) прикладки, виражені загальними іменниками, якщо вони стосуються власних назв і стоять після них;

перед власними назвами відокремлюються прикладки із причиновим або допустовим значенням. Гаврило, Підпарин тесть, вплів у сиву бороду жовтий кістяк руки (М. Коцюбинський). Поетеса величезної впливової сили, могутнього вияву правди й добра, Леся Українка належить до митців світового рівня.

2. Ставиться тире, якщо:

А) прикладка має значення уточнення й перед нею можна поставити слова а саме, тобто. Обидва отаманові сини – Петро й РоМан – погинули за Україну (Ю. Мушкетик);

Б) прикладці надається особливий смисл (частіше в кінці речення). “Енеіда” визначила одну з найхарактерніших артерій нашої літератури – двозначний гумор… (Є. Сверстюк);

В) прикладка стосується одного з однорідних членів речення. Тим часом Шахай частував гостей: братів Шворнів – Розумного Саньку й пришелепкуватого Митьку; Макара – Колишнього чередника, рудого велетня із страшними вусами, кудлатою червоною головою і з дитячими блакитними очима; Бубона Петра – Найкращого у світі наводчика…; братів Василишиних – Незрівнянних розвідників, телефоністів і у вільну годину музикантів; Вири вайлів – Чотирьох соколів… (Ю. Яновський).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відокремлені прикладки – Речення з відокремленими членами - Довідник з української мови