Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62-70)

Тема. Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 – 70).

Мета. Формувати вміння розв’язувати задачі, які включають знаходження частини числа; закріплювати навички ділення трицифрового числа на одноцифрове.

Обладнання. Таблиця усних обчислень (гра “Комп’ютер”); картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і перевіряють

виконану роботу. На полях олівцем позначають виявлені помилки.

(Відповідь до завдання № 60: 231; 463; 224; 35; 56.

Відповідь до задачі: 784 л виноградно-яблучного соку.)

2. Завдання для опитування.

А) Виконати ділення письмово.

471 : 3 624 : 4 504 : 6

(Результати обчислень: 157; 156; 84.)

Б) Розв’язати задачу.

Учні обкопали 4 ряди смородини, по 16 кущів у кожному ряду. Кущів агрусу вони обкопали у 2 рази більше, ніж смородини. Скільки всього кушів обкопали учні?

(Розв’язання: 16 – 4 – 2 + 16 – 4 = 192 (к.).)

3. Картки для опитування.

№ 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Виконай письмово множення і ділення.

225

– 4 343 : 7

(Результати обчислень: 900; 49.)

2) У бібліотеці батьків Петрика – 820 книг, а у його власній – у 10 разів менше. Скільки книг у бібліотеці Петрика?

Зміни запитання до задачі так, щоб вона розв’язувалася двома діями: діленням та додаванням. Розв’яжи задачу.

(Розв’язання: 820 : 10 + 820 = 902 (кн.).)

№ 2 (для учнів із достатнім і середнім рівнем знань)

1) Виконай письмово множення і ділення.

97 – 3 696 : 4

(Результати обчислень: 291; 174.)

3) Учні посадили в шкільному саду 18 слив, яблунь – у 3 рази більше. Скільки всього дерев посадили учні?

(Розв’язання: 18 + 18 – 3 = 72 (д.).)

4. Усні обчислення.

А) Гра “Комп’ютер”.

– Вхід

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 70)

(Відповідь: 58.)

– Вхід

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 70)

(Відповідь: 54.)

(Змагаються дві команди. Учні но черзі виходять до дошки, розв’язують завдання. Проміжні результати записують біля стрілок.)

Б) Математичний диктант.

– Знайти добуток чисел 16 і 3;

– Знайти частку чисел 60 і 4;

– Число 80 збільшити у 5 разів;

– Число 1000 зменшити у 2 рази;

– Частку чисел 54 і 6 збільшити на 110.

(Відповідь: 48; 15; 400; 500; 119.)

В) Задачі.

– Одне число помножити на 7, а друге поділили на 7 і в обох випадках дістали 42. Знайдіть ці числа.

(Відповідь: перше число 6, бо 42 : 7 = 6, отже 6 – 7 = 42; друге число 294, бо 42 – 7 = 294.)

– За день у магазині було продано на однакову суму 4 светри і кілька шапок. Користуючись таблицею, розв’яжіть задачу.

Назва виробу

Ціна

Кількість

Вартість

Светр

80 грн

4

Однакова

Шапка

40 грн

?

(Розв’язання: 80 – 4 : 40 = 8 (ш.).)

– Складіть обернену задачу до даної.

– Змініть одне із чисел в умові так, щоб у відповіді одержати більше число.

(Наприклад, 100 – 4 : 40 = 10 (ш.).)

II. Вправляння учнів у знаходженні частини числа.

1. Актуалізація опорних знань.

– На скільки рівних частин поділено кожний квадрат?

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 70)

– Як називається незаштрихована частина у квадраті?

– Скільки таких частин у квадраті заштриховано?

– Запишіть, яку частину квадрата заштриховано.

– Накресліть відрізок довжиною 9 см. Знайдіть довжину Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 70) відрізка. Поясніть, як знайти частину числа.

2. Виконання завдання N° 62.

– Яка довжина відрізка А В? (10 см 8 мм)

– Яку частину становить відрізок АК? (Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 70) відрізка АВ.)

– Як знайти третю частину від числа 10 см 8 мм? (Потрібно 108 мм поділити на 3.)

– Яка довжина відрізка АК? (108 : 3 = 36 (мм) = 3 см 6 мм)

3. Розв’язування задач.

А) Задачу № 63 розв’язати колективно.

План розв’язування задачі:

1) На скільки кілограмів збільшилася маса бичка?

2) Якою стала маса бичка?

Учні коментують кожну дію розв’язання задачі. (Відповідь: 640 кг.)

Б) Задачу № 65 учні з високим рівнем знань розв’язують самостійно, решта – під керівництвом учителя.

(Розв’язання: 1) 126 – 3 = 378 (ос.) – відвідали виставку 2-го дня:

2) 126 + 378 = 504 (ос.) – було усіх відвідувачів;

3) 504 : 9 = 56 (ос.) – було четвертокласників.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 64.

Перші два вирази обчислюють із коментуванням, решту – самостійно.

(Результати обчислень: 35, 175, 52, 23, 56.)

2. Розв’язування задачі № 66.

Учні складають план розв’язування задачі, а потім самостійно записують розв’язання у зошитах.

(1) 52 : 2 = 26 (км); 2) 124 : 4 = 31 (км).)

Змініть запитання так, щоб задача розв’язувалася трьома діями.

(1) На скільки більше кілометрів за годину проходив теплохід по річці, ніж по озеру?

2) Скільки кілометрів пройшов теплохід по озеру і по річці?)

3. Розв’язування рівнянь (№ 68).

Учні пояснюють, як знайти невідомий компонент; усно розв’язують рівняння.

(Знайдені значення х: 138, 560, 70, 16.)

4. Задача з логічним навантаженням (№ 67).

IV. Підсумок уроку.

– Знайдіть Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62 70) суми чисел 14 і 18.

(Відповідь: 8.)

V. Домашнє завдання.

№№ 69, 70 (с. 12 – 13).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62-70) - Плани-конспекти уроків по математиці