Явка з повинною

Явка з повинною – добровільне звернення (явка) громадянина до органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або суду з заявою про скоєння ним злочину. Заява може бути усною або письмовою. У разі Я. з п. встановлюється особа того, хто з’явився, після чого складається протокол, в якому докладно, від першої особи викладається зроблена заява: де, коли, за яких саме обставин було скоєно злочин, чим це підтверджується, мотиви, що спонукали з’явитися з повинною, тощо. Протокол підписують особа, що з’явилася з повинною, і службова особа, яка склала протокол (ст. 96 КПК). За загальним правилом Я. з п. є обставиною, що пом’якшує відповідальність (п. 8 ч. 1 ст. 40 КК) і враховується судом при визначенні міри покарання У деяких прямо зазначених у законі випадках Я. з п. виключає кримінальну відповідальність, зокрема тоді, коли особа після дачі нею хабара добровільно заявить про те, що сталося (ч. З ст. 170 КК).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Явка з повинною - Довідник з правознавства