Товариство командитне

Товариство командитне – товариство, в якому один або декілька учасників несуть повну відповідальність перед кредиторами, а решта – обмежену. Отже, до його складу входять особи, які несуть необмежену й солідарну відповідальність за зобов’язаннями (як у повному товаристві), й особи, які беруть на себе зобов’язання зробити відповідний внесок у спільне майно (командисти). На перших (повних товаришів) покладено ведення справ і представництво товариства; другі такого права не мають. Для заснування Т. к. необхідні хоча б один повний товариш

і один командист (фізична або юридична особа). У ФРН повним товаришем може бути й юридична особа. Т. к. – договірне об’єднання, що діє під загальною назвою фірми. У договорі фіксують внесок кожного учасника (повного товариша і командиста) в капітал, розподіл прибутків і збитків. Назва товариства охоплює імена одного чи декількох повних товаришів із зазначенням природи товариства, якщо це ім’я командиста, він несе повну відповідальність перед кредиторами. За наявності збитків командист бере участь у їх покритті в межах свого внеску. У разі несплати чи неповної сплати свого внеску командист у ФРН та Франції несе
відповідальність перед кредиторами всім своїм майном у межах не внесеної суми. Командисти мають право на доступ до книг товариства, на інформацію про стан справ, на позов до суду про припинення діяльності товариства. У США та Англії Т. к. відповідає формам партнерства з обмеженою відповідальністю (Limited Partnership). Цю форму не можуть використовувати банківські та страхові установи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Товариство командитне - Економічний словник