Витрати майбутніх періодів (ВМП)

Витрати майбутніх періодів (ВМП) – витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням нових видів продукції. До них відносять витрати на проектування, конструювання й розробку технологічного процесу виготовлення нового виробу; на перестановку та переналадку обладнання; вартість виробу, який використовують як зразок; на розробку та освоєння нової заводської технології процесів виробництва, а також випробування на підприємствах – виробниках і у споживачів дослідної партії продукції; витрати на винахідництво та раціоналізацію тощо. ВМП зараховують до собівартості продукції частинами впродовж установленого терміну з початку її серійного або масового випуску, виходячи з кошторису цих витрат і кількості продукції, що випускають за цей час.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Витрати майбутніх періодів (ВМП) - Економічний словник