Закон суперечності в економічному дослідженні

Закон суперечності в економічному дослідженні – закон, який є найважливішим інструментом пізнання глибинної сутності економічних явищ і процесів, економічних систем, соціальної та економічної природи людини, шляхом розгалуження цілого на суперечності, виділення двох найважливіших взаємно суперечливих сторін, їх боротьба та злиття в нову категорію. Як логічний закон, закон суперечності стверджує, що жодне висловлювання, речення та їх заперечення не можуть бути водночас істинними. З. с. в е. д. необхідно використовувати у специфічних формах,

які випливають зі специфіки предмета економічного дослідження. Такими формами є єдність і боротьба між: 1) матеріально-речовим змістом та суспільною формою; 2) речовою і суспільною формами; 3) речовою та організаційною формами; 4) суспільною та організаційною формами; 5) самими суспільними формами. Найважливіша специфічна форма його конкретизації – єдність і боротьба між матеріально-речовим змістом і суспільною формою. Без з’ясування специфічних форм З. с. в е. д. не може виконувати свою функцію основного інструмента пізнання економічних явищ і процесів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон суперечності в економічному дослідженні - Економічний словник