Засновницький фонд спільних підприємств

Засновницький фонд спільних підприємств – сума вкладів учасників фонду, що визначається розміром фонду і поповнюється за рахунок прибутків від господарської діяльності, а в разі потреби – за рахунок додаткових вкладів учасників. Факт внесення учасником частки у З. ф. с. п. підтверджується сертифікатом, виданим відповідним органом. У сертифікаті зазначають: назву спільного підприємства, найменування сторін, дату вкладу до фонду, форму вкладу та оцінку вкладених матеріальних цінностей, дату складання сертифіката. На суму вкладу правління спільного підприємства видає учасникам відповідні свідоцтва. Розмір З. ф. с. п. може змінюватися. Засновницький фонд існує у натурально-речовій і вартісній формах. Перша – сукупність природних (якщо передбачається їх використання) ресурсів, території та акваторії, інтелектуальної власності (право їх використання передається спільному підприємству), будівель, споруд, устаткування, комунікацій, майнових прав, у т. ч. на використання винаходів “ноу-хау”. Друга форма (вартісна ціна) – грошова оцінка елементів, з яких складається засновницький фонд. Оцінка здійснюється за договірними цінами з урахуванням цін світового ринку в будь-якій валюті за погодженням партнерів. Вартісна оцінка передбачає врахування: загальної вартості всього підприємства; розмірів вкладів і паїв учасників спільного підприємства в засновницькому фонді; співвідношення власних і позичкових коштів спільного підприємства у функціонуванні витрат на його формування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Засновницький фонд спільних підприємств - Економічний словник