ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

Тема 3 ВОДА
& 37. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

Вивчення параграфа допоможе вам:

· оцінити роль води в життєдіяльності організмів;

· обгрунтовувати значення розчинів у природі та житті людини;

· сформувати уявлення про кислотні дощі

Вода – природна і лікувальна, столова і мінеральна, технічна і питна – така різна й водночас незамінна.

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ. Значення води важко з чимось порівняти, оскільки, дякуючи ціп унікальній природній

речовині, існує життя на Землі. Тож вода насправді безцінна.

У живій природі завдяки воді відбуваються хімічні реакції з перетворення речовин їжі на речовини, що входять до складу тіла організмів, живлять їх, забезпечують енергією. Поживні речовини переносяться в організмі у складі водних розчинів: у рослин, дякуючи наявності води у складі клітинного соку, у тілах тварин і людини – завдяки крові. Вода оберігає живі істоти і всю нашу планету від перегрівання.

Кожна людина повинна стежити за тим, щоб в її організм надходила достатня кількість води. Для вашого віку добова норма води становить 1,5-2 л.

Більшість

біологічних явищ в організмах відбуваються за участю води. Поживні речовини в організмах транспортуються в складі водних розчинів.

Вода бере участь у формуванні рельєфу місцевості. Вона – головний чинник, що зумовлює клімат Землі та є середовищем існування багатьох організмів.

Пригадайте, середовищем життя яких організмів є вода.

Крім позитивного значення, вона може завдавати шкоди (руйнування гір, зсуви грунту, повені тощо).

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПОБУТІ ЛЮДИНИ Й ГРОМАДСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Окрім чинника середовища життя, вода відіграв важливу роль у громадському господарстві та нашому побуті (мал. 111).

Значна кількість води використовується в промисловості. Так, у виробництві 1 кг алюмінію задіяно близько 9 кг води. На цукрових заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається води в 10 разів більше. В якості теплоносія воду використовують в теплових мережах для передачі тепла по теплотрасах від виробників тепла до споживачів. На багатьох підприємствах воду використовують для охолодження продукції й апаратів.

КИСЛОТНІ ДОЩІ У попередньому параграфі було розглянуто взаємодію води з оксидами в лабораторних умовах. Але оксиди не металічних елементів взаємодіють з водою й у природних умовах.

Пригадаємо, що газуваті забруднювачі повітря потрапляють до нього разом з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо. Більшість з цих газів утворена оксидами Сульфуру (SО2, SO3) і Нітрогену (NО2). У повітрі вони контактують з парами води. Відбуваються хімічні реакції, кінцевими продуктами яких є кислоти. Такі з них, як сульфітна Н2SO3, сульфатна Н2SO4, нітратна HNO3 завдають шкоди природі. Як саме? Вони розчиняються в дощових краплях і потрапляють на землю. Це явище дістало назву кислотних дощів.

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

Мал. 111. Вода в житті людини

Основна причина кислотних дощів – це утворення в атмосфері кислот внаслідок недбалої діяльності людини. Є й природні причини цього явища, як-от виверження вулканів і розряди блискавок.

Кислотні дощі вражають рослини, псують металеві та інші вироби, не проходять безслідно і для людини, якщо потрапляють на волосся чи одяг (мал. 112).

Мешканці водойм теж чутливі до кислотних дощів. Особливо потерпають рослини й тварини водойм з непроточною водою (озер, ставків).

Кислотні дощі, утворені над певною територією, вітром переміщуються на значні відстані. Тож кислотний дощ може пролитися далеко від місця викиду в атмосферу шкідливих речовин.

І буває так, що над ніби екологічно-безпечною територією випадає кислотний дощ.

До кислотних дощів дуже чутливі огірки. Ті з вас, хто проживає в сільській місцевості, могли бачити, як після одного з літніх дощів упродовж доби жовкнуть листя і стебла огірків (мал. 112). Кислотні дощі завдають шкоди спорудам з мармуру й вапняку, металевим конструкціям.

Кислотні дощі зменшують родючість грунту, уповільнюють процеси розкладання органічних речовин, адже погіршують середовище життя бактерій грунту, які це здійснюють; пошкоджують грибниці грибів. Рослини потерпають від того, що руйнується хлорофіл, пригнічується фотосинтез, опадає листя, погіршується живлення внаслідок руйнування кореневої системи.

Запобіжні заходи з недопущення появи кислотних дощів спрямовані на підтримання чистоти повітря. Для цього слід припинити викиди у повітря оксидів, що утворюють кислоти, людина за рік тільки в процесі харчування споживає в середньому шістдесят тонн цілющої вологи. Додайте до цього ще якихось триста тонн води для задоволення інших її життєвих потреб – і ви отримаєте цифру у триста шістдесят тонн!

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

Мал. 112. Причини кислотних дощів

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

Мал. 113. Наслідки впливу кислотних дощів на огірки.

Щоб виростити один кілограм рослинної їжі – зерна, овочів, потрібно в середньому дві тонни води. Для “вирощування” одного кілограма м’яса – двадцять тонн води. Щоб отримати 1 т чавуну, слід витратити 15-20 м3води, 1 т штучного шовку – до 2500 м3.

Видобуток вугілля і нафти теж не обходиться без води, в середньому її витрачається: на тонну вугілля близько п’яти тонн, на тонну нафти – до 130 тонн.

?

1. Як людина використовує воду й водні розчини?

2. Завдяки яким властивостям води ця речовина незамінна у живій природі?

3. Як пов’язане використання води в побуті, на виробництві з її властивостями? Чому в батареях опалення циркулює вода, а не повітря?

4. Що називають кислотними дощами? Чим вони небезпечні для природи нашої планети?

5. Укажіть формули газоподібних речовин, що беруть участь в утворенні кислотних дощів: SO2, СО2, О3, Н2, СН4, NО2.

6. Запишіть назви та джерела речовин, що є причиною кислотних дощів. Напишіть приклади рівнянь реакцій, що відбуваються при утворенні кислотних дощів.

7. Чим кислотні дощі небезпечні для природи нашої планети?

8. Укладіть переліки:

А позитивного значення води в природі

Б негативного значення води в природі

В значення води у побуті

Г значення води у суспільному господарстві

9. Укажіть властивості води:

А безбарвна

Б легко переходить з одного агрегатного стану в інший

В не проводить електричний струм

Г розчиняє речовини різного агрегатного стану

10. Обгрунтуйте, до яких заходів слід вдаватись, щоб запобігти утворенню кислотних дощів.

11 . Складіть схеми “Значення води у природі” та “Роль води в житті людини” і підготуйте розповідь за ними.

Організуйте і проведіть конкурс творчих робіт на тему: “Вода + Сонце + Повітря = ЖИТТЯ”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ - Хімія