ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

№ 1.

Вода використовується в промисловості. Наприклад:

– у виробництві 1 кг алюмінію задіяне близько 9 кг води;

– на цукрових заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається води в 10 разів більше;

– в якості теплоносія воду використовують в теплових мережах для передачі;

– на багатьох підприємствах воду використовують для охолодження продукції й апаратів.

№ 2.

Особливими фізичними властивостями води є:

– безбарвна, прозора, немає запаху і смаку;

– рідина, може бути твердою (лід), газоподібною (пара);

температура замерзання, кристалізації 0 °С (за тиску 1 атм);

– висока теплоємність;

– при замерзанні вода розширюється.

№ 3. Вода – розчинник речовин, тому її використовують в побуті, на виробництві. В батареях опалення циркулює вода, а не’ повітря, тому що вода має високу теплоємність – довго зберігає тепло.

№ 4. Кислотні дощі.

Газуваті забруднювачі повітря потрапляють до нього разом з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо. Більшість з цих газів утворена оксидами Сульфуру (SO2, SО3) і Нітрогену (NО2). У повітрі вони контактують з парами води. Відбуваються хімічні

реакції, кінцевими продуктами яких є кислоти. Такі з них, як сульфітна H2SО3, сульфатна H2SО4, нітратнаHNО3завдають шкоди природі.

№ 5. В утворенні кислотних дощів беруть участь; SO2, NО2, SО3.

№ 6. Назви речовин: оксиди Сульфуру (SО2, SО3) і Нітрогену (NО2).

Джерела речовин: викиди при роботі автотранспорту, заводів, котелень тощо.

SO2+ H2O = H2SO3

SO3+ H2O = H2SO4

2NO9+ H2O = 2HNO3

№ 7

Кислотні дощі небезпечні для природи нашої планети:

– вражають рослини (рослини потерпають від того, що руйнується хлорофіл, пригнічується фотосинтез, опадає листя), погіршується живлення внаслідок руйнування кореневої системи;

– псують металеві та інші вироби;

– не проходять безслідно і для людини, якщо потрапляють на волосся чи одяг;

– мешканці водойм чутливі до кислотних дощів. Особливо потерпають рослини й тварини водойм з непроточною водою (озер, ставків);

– вітром переміщуються на значні відстані;

– завдають шкоди спорудам з мармуру й вапняку, металевим конструкціям;

– зменшують родючість грунту;

– уповільнюють процеси розкладання органічних речовин;

– погіршують середовище життя бактерій грунту;

– пошкоджують грибниці грибів.

№ 8.

Позитивне значення води в природі:

1. Завдяки воді відбуваються хімічні реакції з перетворення речовин їжі на речовини.

2. Поживні речовини переносяться в організмі у складі водних розчинів.

3. Наявність води у складі клітинного соку.

4. У тілах тварин і людини у складі крові.

5. Вода оберігає живі істоти і всю нашу планету від перегрівання.

6. Більшість біологічних явищ в організмах відбуваються за участю води.

7. Поживні речовини в організмах транспортуються в складі водних розчинів.

8. Вода бере участь у формуванні рельєфу місцевості.

9. Зумовлює клімат Землі та є середовищем існування організмів.

Негативне значення води в природі: завдає шкоди (руйнування гір, зсуви грунту, повені тощо).

Значення води у суспільному господарстві: див № 1.

№ 9.

Властивості води:

А безбарвна;

Б легко переходить з одного агрегатного стану в інший;

Г розчиняє речовини різного агрегатного стану.

№ 10.

Заходи, щоб запобігти утворенню кислотних дощів:

1. підтримання чистоти повітря;

2. припинення викидів у повітря оксидів, що утворюють кислоти.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ - ГДЗ з Хімії