Значення водоростей в природі та житті людини

Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 1. Водорості

УРОК 29

Тема. Значення водоростей в природі та житті людини

Мета. Закріпити та поглибити знання про роль водоростей в екосистемах і їхнє значення в господарстві та житті людини; розвинути вміння формувати причинно-наслідкові зв’язки і поняття щодо впливу організму на середовище, в якому він живе; виховати раціональний підхід у ставленні до навколишнього середовища і до водоростей зокрема.

Обладнання: підручники, робочі зошити, таблиці “Різноманітність водоростей”,

картки із зображенням водоростей, сигнальні картки, листки контролю.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); інтерактивні методичні прийоми.

Тип уроку: розширення і поглиблення знань.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

2. Розширення і поглиблення знань.

3. Закріплення вивченого матеріалу.

4. Підсумки уроку.

3

25

12

5

Хід

уроку

1. Організаційний момент.

Привітання, організація учнівської поведінки. Перевірка готовності учнів до уроку. Пояснення правил роботи з листком самоконтролю “Занурення у світ водоростей”.

2. Розширення і поглиблення знань.

Розминка. Проводиться для активізації учнів. Відповідає учень, який перший підніме руку. Вчитель зачитує незавершені вислови та пропонує учням доповнити їх необхідними відомостями.

Картка самоконтролю “Занурення у світ водоростей”

Значення водоростей в природі та житті людини

– Водорості, у хлоропластах яких, окрім хлорофілу, є ще жовті та бурі пігменти… (Бурі водорості).

– Найвідомішими Бурими водоростями є… (Саргас, ламінарія).

– До цих водоростей належить близько 4000 видів, вони високорозвинені, мають розгалужений талом червонуватого кольору… (Багрянки, або Червоні).

– Глибоководні водорості, які збагачують водойми киснем і є джерелом живлення для водних тварин, використовуються для отримання йоду та агар-агару, в їжу… (Червоні).

– Чому водорості належать до нижчих рослин?

– Які одноклітинні водорості ви знаєте?

– Які представники багатоклітинних водоростей живуть в прісній і морській воді?

– Як відрізняються водорості за кольором?

Робота в малих групах (парах) “Склади картинку”

Кожна пара отримує набір карток. З одного боку кожної картки написано категорії рослин, поділені за різними ознаками (“Царство Рослини”, “Підцарство Нижчі рослини”, “Водорості”, “Одноклітинні водорості”, “Колоніальні водорості”, “Багатоклітинні водорості”), з іншого – літери, з яких учні мають утворити назву водорості.

Завдання: використовуючи знання зі систематики, розкладіть запропоновані картки в логічній послідовності. Переверніть картки: якщо завдання виконане правильно, то зі зворотного боку з’єднаних карток ви прочитаєте назву водорості – ламінарія. Поставте собі оцінки на першу сходинку листка самоконтролю.

Робота з поняттями ” Чорний ящик”

Робота проводиться в парах: один учень виступає в ролі учителя, другий – в ролі учня. На дошці записано поняття: гамета, зигота, світлочутливе вічко, колоніальні. Учень, який грає роль учителя, запитує і перевіряє правильність відповіді з використанням переліку понять. Потім учень, що відповів, виступає в ролі учителя.

Оцінка за цю роботу виставляється на другу сходинку листка самоконтролю.

Виконання завдання “Третій зайвий”

Завдання: знайдіть у запропонованому переліку понять зайве і обгрунтуйте свій вибір. Поняття: одноклітинні, гамети, багатоклітинні, колоніальні.

Робота з сигнальними картками “Червоний – зелений”

Учитель зачитує класу запитання, на які кожен учень відповідає підняттям сигнальної картки червоного (відповідь “ні”) або зеленого (відповідь “так”) кольору.

Питання:

– Водорості – це нижчі рослини?

– Водорості можуть бути одноклітинними і багатоклітинними?

– Водорості мають органи?

– На світлі в клітинах водоростей відбувається фотосинтез?

– За способом живлення водорості – автотрофи?

– Клітина водорості має ядро, цитоплазму, оболонку, хроматофор?

– Розмноження за допомогою спор називається статевим?

– При статевому розмноженні утворюються гамети?

Гра “Снігова куля”

Клас поділити на три групи по рядах. Кожен ряд отримує картку, на якій є малюнок представника групи водоростей і 5 завдань. Перший ряд отримує завдання з відділу Зелених водоростей (хлорела), другий – з відділу Бурих водоростей (ламінарія), третій – з відділу Червоних водоростей (порфира). Учні працюють парами: на перше запитання відповідає перша пара відповідного ряду, на друге питання – друга і т. д. За підсумками роботи формується загальний висновок.

Відеозагадка

Класу демонструються два сюжети про безстатеве і статеве розмноження водоростей (без пояснення). Учням потрібно визначити, про який процес йдеться в кожному сюжеті, назвати способи розмноження і записати їх в зошит.

За результатами роботи проводиться бесіда за питаннями:

– Чому водорості розмножуються різними способами?

– Які переваги дає кожен з них?

Картка

1. Назвіть зображену водорість.

2. Яку будову має водорість?

3. Як розмножується ця водорість?

4. Де існує ця водорість?

5. Яке значення має водорість у природі та житті людини?

Впізнай “земляка”

Кожному ряду видається малюнок водорості: 1 – хламідомонада; 2 – ламінарія; 3 – діатомова водорість пінулярія. Порадившись 1-2 хв., діти повинні назвати водорість і дати їй коротку характеристику.

Зворотний зв’язок

Складання розповіді за темами “Водорості в моєму житті”, “Я в житті водоростей”. При виконанні завдання використовується пам’ятка:

– Згадайте про значення водоростей.

– Напишіть декілька словосполучень, речень, яку роль водорості відіграють у вашому житті.

– Пишіть у тій послідовності, в якій ідея спала на думку.

– Виберіть найважливішу, на ваш погляд, позицію і надайте їй статусу № 1.

– Виберіть другорядну позицію, надайте їй статусу №2 і т. д.

– Об’єднайтесь в групи по 4-5 осіб. Виберіть вислови, які найчастіше трапляються.

– Складіть загальний варіант виконання завдання від групи. Наприклад:

Водорості в моєму житті

Я в житті водоростей

1. Об’єкт мого піклування в акваріумі

2. Джерело харчування

3. Збагачує атмосферу киснем

4. Сировина для харчової промисловості

5. Добрива

1. Дослідник

2. Така ж частина природи

3. Вбивця

4. Споживач

5. Захисник

Потім проводиться узагальнення матеріалу про значення водоростей у природі та житті людини. Робота зі схемою на дошці та в практикумах.

Значення водоростей в природі та житті людини

Інтелектуальний ” Олімп”

1. Яке море отримало назву від водорості? Де розташоване водоростеве море?

2. Жителі Кавказу часто спостерігають незвичайні явища: сніг на вершинах гір іноді зафарбовується в червоний колір. Як пояснити це явище? З якою водорістю пов’язана поява незвичайного зафарбування?

(Урок 26. На снігу оселяється одноклітинна водорість – первопухирник. Ця невидима оком рослина не боїться холоду, розмножується дуже швидко. Колір водорості червоний. Як тільки вітер принесе на сніг спори первопухирника, вони проростуть, і через кілька годин цей сніг почервоніє: первопухирник укриє всю його поверхню).

3. Як називається наука, що вивчає водорості? (Урок 28. Альгологія)

4. Чому водорості називають “легенями планети”? (Урок 26.)

3. Закріплення вивченого матеріалу (по 1 балу за правильну відповідь).

Методичний прийом “Мікрофон”. Полягає у тому, що учні по черзі

Говорять в уявний мікрофон те, що вони думають з певного питання, інші учні уважно слухають і не мають права перебивати.

– Чи доцільно вирощувати водорості штучно?

– Чи потребують охорони окремі види водоростей?

– Як водорості беруть участь у колообігу води в природі?

4. Підсумки уроку.

Підрахунок балів. Запис в листок самоконтролю підсумкової кількості балів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значення водоростей в природі та житті людини - Плани-конспекти уроків по біології