Аутсоринг

Аутсоринг (англ. Autsouring – використання зовнішніх джерел) – ефективна бізнес – стратегія та форма поєднання конкуренції і співробітництва між фірмами (компаніями), що передбачає концентрацію ресурсів та діяльності компанії або фірми на основному і найвигіднішому для неї напрямі й передання інших (другорядних, супутніх) надійним партнерам, які спеціалізуються на них, здебільшого шляхом укладання контрактних, субпідрядних договорів і мають для цього необхідний інтелектуальний потенціал і достатні технічні можливості. Як ефективний

спосіб оптимізації діяльності підприємства, А. набув поширення у 80-х ХХ – на початку XXI ст. і розвивається бурхливими темпами, а задовго до цього використовувався також як спосіб зниження операційних витрат. Компанія може доручити зовнішній стороні виконання окремих маркетингових функцій: планування маркетингової діяльності, проведення досліджень, PR-підтримку та інше, або координацію маркетингової діяльності загалом – від розробки стратегії до залучення спеціалізованих організацій. Найчастіше А. підлягають інформаційні технології, ведення бухгалтерії, розрахунок заробітної плати, адміністративна підтримка, обслуговування корпоративної власності, організація харчування й прибирання офісу, служба безпеки тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аутсоринг - Економічний словник