Кінцевий суспільний продукт

Кінцевий суспільний продукт – частина сукупного продукту, яка складається з національного доходу і амортизаційних відрахувань і виражає сукупність економічних відносин з приводу його виробництва, обміну, розподілу і споживання. К. с. п. використовується для задоволення кінцевих господарських потреб суспільства у предметах споживання, засобах праці, в утворенні запасів і резервів, а також в експорті предметів праці. За своєю величиною він відрізняється від сукупного продукту тим, що не охоплює незавершене виробництво та будівництво,

повторний рахунок матеріально-виробничих витрат. До вартості К. с. п. зараховують також вартість імпортованої сировини і створених у попередні роки предметів праці. Від виробленого національного доходу К. с. п. різниться на величину зношування основних фондів і сальдо експортно-імпортних операцій, тобто вона більша за суму амортизаційних відрахувань, а також вартості спожитих у поточному році минулорічних та імпортованих предметів праці. Методологічно помилковим, теоретично неправильним і практично шкідливим є обчислення величини К. с. п. лише за результатами господарської діяльності у сфері матеріального виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кінцевий суспільний продукт - Економічний словник