Узагальнення вивченого про будову слова

Тема: Узагальнення вивченого про будову слова

Мета: вчити учнів виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати інтерес до рідної мови.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 93, впр. 225)

– Прочитайте, як ви поділили

підкреслені слова на склади для переносу.

2. Гра “Конструктор слів”

– Корінь В слові “відгадай”,

Префікс в слові “запитай”,

Суфікс в слові “нічка”,

Закінчення – в “криничка”. (Загадка)

– Корінь – в слові “написати”.

Префікс – в слові “заспівай”,

А закінчення та суфікс

В слові “казка” пошукай. (Записка)

– Префікс – у слові перенести, корінь – у слові казка. (Переказ)

– Префікс – у слові приїзд, корінь – у слові казати, суфікс і закінчення від

Слова ніжка. (Приказка)

– Префікс – у слові проніс, корінь

– у слові лісник, суфікс – у слові дубок.

(Пролісок)

– Префікс – у слові підніс, корінь – у слові вода, суфікс – у слові грибний, закінчення – у слові білий. (Підводний)

– Корінь – у слові лісок, суфікс – у слові зимова, закінчення – у слові червоний.

(Лісовий)

– Префікс – у слові політ, корінь – у слові садок, суфікс і закінчення – у слові рибка. (Посадка)

– Префікс – у слові збити, корінь – у слові в’язка, суфікс – у слові кілок. (Зв’язок)

– Запишіть слова-відгадки і позначте в них значущі частини. Чи є серед цих слів спільнокореневі? Назвіть їх.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви будете вчитися виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Творче списування (с. 93, впр. 226)

– Прочитайте слова.

– Спишіть, позначивши корінь. Додайте до кореня потрібні префікси й суфікси, щоб утворити нові слова. Утворені слова розберіть за будовою. Скористайтесь зразком розбору слів, поданим на форзаці підручника.

2. Ознайомлення з пам’яткою “Розбір слів за будовою”

1) Зміни слово і визнач закінчення. Познач його умовним знаком.

2) Знайди основу слова. Це частина слова без закінчення. Познач її умовним знаком.

3) Добери до слова 2-3 споріднених, знайди спільну частину – корінь. Познач його умовним знаком.

4) Назви префікс – частину слова, що стоїть перед коренем (якщо є). Познач його умовним знаком.

5) Назви суфікс – частину слова, що стоїть після кореня (якщо є). Познач його умовним знаком.

3. Робота в групах (с. 93, впр. 227)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть.

– Яка тема тексту? Яка основна думка?

– Спишіть перші три абзаци тексту, уставляючи пропущені букви. Позначте будову підкреслених слів.

4. Фізкультхвилинка

5. Робота над фразеологізмами (с. 93-94, впр. 228)

– Прочитайте текст, перекажіть його.

– Про що ви дізналися з тексту?

– Які фразеологізми зустрілися в ньому? Як ви їх розумієте?

– Спишіть текст. Підкреслені слова проаналізуйте за будовою.

– Підкресліть фразеологізми, поясніть їх значення.

– На порозі задрімали – ледачі.

– Проворний, як муха в сметані – повільний, незграбний.

– Уперед п’ятами взувається – невміло робить.

– 3 курми лягай, з півнями вставай – рано.

6. Гра “Відгадай словечко”

– Складіть слово з поданих частин слів.

– Префікс від слова посадка. Корінь від слова з’їзд. Закінчення від слова ліси. (Поїзди)

– Префікс від слова під’їхав. Корінь від слова сніжок. Суфікс від слова записник. Закінчення від слова риби. (Підсніжники)

– Префікс від слова проїзд. Корінь від слова лісник. Суфікс від слова шматок. (Пролісок)

– Префікс від слова прибув. Корінь від слова кордони. Суфікс від слова випускник. (Прикордонник)

– Префікс від слова відпустка. Корінь від слова загадка. Суфікс і закінчення від слова виставка. (Відгадка)

– Префікс від слова поїзд. Корінь від слова садівник. Суфікс і закінчення від слова поїздка. (Посадка)

– Префікс від слова посадка. Корінь від слова двірник. Закінчення від слова земля. (Подвір’я)

– Корінь від слова теплий. Суфікс від слова столиця. Закінчення від слова зоря. (Теплиця)

– Зі словами-відгадками усно складіть речення.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– З яких частин складається слово?

– Як визначити у слові закінчення і основу?

– Що називається коренем? Як його знайти?

– За допомогою чого утворюються нові слова?

– Чим префікс відрізняється від суфікса?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 94, впр. 229. Спишіть до кінця текст вправи 227, уставляючи пропущені букви. Підкресліть у тексті слова-антоніми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення вивченого про будову слова - Плани-конспекти уроків по українській мові