ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

Мета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати багатоцифрові числа, розв’язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків; ознайомити з правилом множення на 10; 100; 1000; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра “Ланцюжок”

– Добуток чисел 6 і 20 збільшити у 5 разів; збільшити на 80; зменшити на 200; зменшити у 80 разів; знайти добуток отриманого

числа і 15; знайти частку отриманого числа і 2; дізнатися, на скільки ця частка менше, ніж 100; дізнатися, у скільки разів отримане число більше, ніж 11; у скільки разів отримане число менше, ніж 100; на скільки отримане число менше, ніж 1000; зменшити його в 10 разів; зменшити на 1 десяток. Що вийшло? (88) (120; 600; 680; 480; 6; 90,45; 55; 5; 20; 980; 98; 88)

Робота в групах. Хто першим вгадає слово?

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

Градус – ним вимірюють кути, температуру, щільність нафти, міцність спирту тощо.

3. Математичний диктант

– Запишіть числа, що містять: 572 од. II класу і 863 од. І класу; 50 од. II класу та 5 од. І класу; 6 од. II класу і 172 од.

І класу.

– Напишіть два числа; одне, яке слідує за числом 10 000; інше, яке передує йому.

– Запишіть цифрами числа: сім тисяч двісті; тридцять три тисячі вісім; сто п’ять тисяч вісім.

– Запишіть найменше п’ятицифрове число, найбільше шестицифрове.

Відповіді: 572 863; 50 005; 6172; 10 001; 9999; 7200; 33 008; 105 008; 10 000; 999 999.

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Ознайомлення з правилами читання й запису багатоцифрових чисел

Завдання 283

Учні аналізують правило читання і запису багатоцифрових чисел.

Завдання 284 (усно)

Завдання 285,286

Учні записують числа цифрами.

Діти працюють у зошитах, один учень біля дошки коментує запис чисел.

Завдання 287 (робота в парах)

Перевірка – методом “Мікрофон”.

2. Ознайомлення з прийомами множення і ділення на 10; 100; 1000

Завдання 288

Учні розглядають записи на дошці й роблять висновок.

Пояснення:

2 – 10 = 10 – 2 = 20; 3 – 100 = 100 – 3 = 300; 3 – 1000 = 1000 – 3 = 3000

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

Завдання 289

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Обчислення виразів

Завдання 290 (робота в парах, метод “Мікрофон”)

Завдання 297 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою)

На дошці записані відповіді: 60 000; 4; 3600; 80; 1800; 8100.

2. Робота над задачами

– За день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклеїли у 26 ящиків, по 10 кг у кожний, а решту розклали в більші ящики, по 12 кг у кожний. Скільки всього використали ящиків?

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

Розв’язання

1) 26 – 10 = 260 (кг) – розклали в менші ящики;

2) 740 – 260 = 480 (кг) – розклали в менші ящики;

3) 480 : 12 = 40 (ящиків) – розклали в більші ящики;

4) 40 + 26 = 66 (ящиків)

Відповідь: усього використали 66 ящиків.

– У ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків, які вміщують по 5 кг, було 24. Скільки знадобиться ящиків, які вміщують 10 кг?

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

Розв’язання

1) 5 – 24 = 120 (кг) – в ящиках по 5 кг;

2) 400 – 120 = 280 (кг) – в ящиках по 10 кг;

3) 280 : 10 = 28 (ящ.)

Відповідь: знадобиться 28 ящиків, які вміщують 10 кг.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 293 (с. 46).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– З якими правилами ознайомилися сьогодні на уроці?

– Наведіть приклади їх застосування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000 - Плани-конспекти уроків по математиці