ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ П’ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЧИСЛА ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ. ПЕРЕВІРКА ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ЧИТАТИ, ЗАПИСУВАТИ Й ПОРІВНЮВАТИ П’ЯТИЦИФРОВІ ЧИСЛА, ВИЗНАЧАТИ ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ДОБУТКІВ; ВИКОНУВАТИ ТА ПЕРЕВІРЯТИ ДІЮ ДІЛЕННЯ

I. Перевірка домашнього завдання

Розв’язання задачі 235 і виконання вправи 234 учні перевіряють один у одного, обмінявшись зошитами.

II. Актуалізація та корекція знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: (13 000 – 3000) – 4; 12 000 + 8000 : 4;

(28 000 + 1200) : 2.

2) Задача. У школу привезли 90 стільців. 1/3 стільців поставили в їдальні, 46 – у класі, а решту – у залі. Скільки стільців поставили в залі?

3) Розв’язати рівняння: х – 2300 = 300.

2. Усні обчислення.

Математичний диктант.

Суму чисел 360 і 280 зменшити у 4 рази; різницю чисел 480 і 360 збільшити у 5 разів; знайти 1/3 від суми чисел 120 і 90; знайти число, 1/6 якого дорівнює різниці чисел 84 і 66; 540 зменшити у 10 разів і збільшити на 46.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти вчитимуться читати й записувати п’ятицифрові числа, порівнювати їх, визначати кількість десятків, сотень,

тисяч, повторять ділення з перевіркою множенням.

IV. Вивчення нового матеріалу

Порівняти числа 46 і 49, 224 і 225, 1001 і 1002. Пояснити хід порівняння можна, знаючи місце числа в натуральному ряді: число більше від кожного із чисел, які під час лічби називають раніше, і менше від кожного із чисел, які під час лічби називають пізніше. Наприклад: 160 > 154; 160 < 171. кожне із трицифрових чисел більше за найбільше двоцифрове число, а кожне чотирицифрове - більше за найбільше трицифрове і т. д. порівнюючи великі числа, застосовують прийом порозрядного порівняння - від вищих розрядів до нижчих.

1. Порівняти числа 1243 і 17 342; 26 301 і 2694.

2. Вправа 236 – самостійно. Перевіряючи, спонукати до детального пояснення окремих обчислень.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправу 237 виконати самостійно.

2. Вправа 239 – під керівництвом учителя. Зразок міркування: кожні 100 см становлять 1 м. Отже, метрів буде стільки, скільки всього сотень сантиметрів. У числі 28 004 см є 280 сотень сантиметрів. Це 280 м та ще 4 см. Усього 280 м 4 см.

3. Два вирази вправи 240 обчислити під керівництвом учителя, а третій – самостійно.

4. Задача 242. Що треба знати, щоб знайти відповіді на запитання задачі? Два варіанти відповіді: а) Скільки слів учень прочитає за 5 хв уголос, скільки – мовчки? б) На скільки слів більше учень прочитає за 1 хв мовчки, ніж уголос, і скільки часу він читатиме? Отже, цю задачу можна розв’язати двома способами. Скласти план розв’язування. Розв’язання записати одним способом.

5. Задачу 441 розв’язати самостійно. Чи зміниться план розв’язання, якщо слово “менше” замінити словом “більше”? Отже, зв’язки між числами впливають на вибір дій у розв’язанні.

6. Сильнішим учням – вправа 247*, решта учнів розв’язують задачу.

Задача. У рівнобедреному трикутнику одна зі сторін дорівнює 8 см, вона на 3 см більша за кожну з решти. Знайти периметр трикутника.

7. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Дівчинка читає книжку, у якій 80 сторінок. Першого дня вона прочитала 1/4 сторінок книжки, а другого – на 8 сторінок більше. Скільки сторінок залишилося читати дівчинці?

Задача 2. 30 учнів класу взяли участь у святі. З них 16 учнів танцювало, а 25 – співало. Скільки учнів танцювало й співало?

VI. Підсумок уроку

Порівняти числа: 35 998 і 36 001. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ П’ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЧИСЛА ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ. ПЕРЕВІРКА ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ - Плани-конспекти уроків по математиці