ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

    навчальна: повторити, узагальнити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, зміцнювати навички визначення морфологічних ознак іменників, учити правильно використовувати іменники в мовленні; визначати їхню роль у реченнях; розвивальна: розвивати в учнів навички зв’язного мовлення, мислення, творчі здібності, стимулювати бажання досліджувати й аналізувати мовні явища; виховна: виховувати позитивне ставлення та виховувати повагу до рідного слова, любов до України.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія,

синтаксис, лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок повторення й узагальнення вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Лінгвістичне дослідження

> Прочитайте речення. Знайдіть усі іменники, поясніть їхнє лексичне значення. На які запитання вони відповідають?

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова – найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свій досвід і мудрість, перемоги

й поразки, культуру, традиції, надії і сподівання.

> Порівняйте кількість іменників з кількістю слів інших частин мови. Зробіть висновок про частоту вживання іменників.

Слово вчителя

Випередити іменник у кількості слів неспроможна жодна частина мови. В 11-томному “Словнику української мови” нараховується близько 135 тис. слів. Серед них іменників майже половина. Порівняно з іменниками дієслів удвічі менше.

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО Робота з підручником

> Розділіть зошит на дві частини. Прочитайте параграф. Заповніть табличку.

Повторив уже знайоме про іменник

Про що дізнався

Комунікативний практикум

> Розкажіть про іменник за схемою.

Робота з текстом

> Прочитайте виразно текст.

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

Так народу без мови нема.

В. Забаштанський

> Випишіть іменники. Визначте постійні та непостійні морфологічні ознаки. Якими членами речення виступають іменники?

Розподільна робота

> Запишіть іменники у дві колонки: ужиті в однині та множині.

Доля, ножиці, екзамени, озеро, приклади, радощі, берег, радість, експеримент, дочка, обеліски, птахи, іграшка, абрикоси, дерева, ліс, олівець, експонати.

> Наведіть приклади іменників, що вживаються тільки в однині, та іменників, що вживаються тільки в множині.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Пояснювальний диктант

> Запишіть під диктовку. Поясніть орфограми та пунктограми.

ДОБРА БЕРІЗКА

Стоїть на узліссі гарна береза. Дятел шукав шкідливих комах і продовбав у корі берези дірку. Напився соку й полетів. Побіг струмочок по дереву.

Прилетіли синички і зяблики. Вони напилися живильної рідини. Закружляли біля берізки метелики. На запах солодкого гостинця прилетіли мушки та комарі. Усіх пригощала соком добра береза (3 книги-календаря “Дванадцять місяців”).

Творча робота. Стань творцем!

> Закінчіть прислів’я. Назвіть іменники, укажіть їхні граматичні ознаки.

Тримай голову в холоді, а… . Кров – не водиця, проливати – … . Дарованому коню… . Краще погана дорога, ніж поганий… .

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

> Провідміняйте зазначені іменники.

Дитина, люди, стіл, допомога, черга.

> Виконайте словотвірний розбір поданих слів. Зробіть висновок про способи творення іменників.

Людство, придорожній, прикраса, черговий, синь, скелелаз.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Лінгвістична гра “Угадай іменник”

> Назвіть іменник за лексичним значенням.

1) Оцінка, цифрове позначення (бал).

2) Танцювальний вечір (бал).

3) Дерево, що має лапате листя з гострими кінцями й глибокими вирізами (клен).

4) Пуп’янок квітки (бутон).

5) Назва дванадцятого місяця календарного року (грудень).

6) Сукупність слів певної мови (лексика).

7) Зібрання слів (інколи також морфем або словосполук), розташованих у певному порядку (словник).

Рефлексія

> Складіть запитання до вивченої на уроці теми.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Виконайте вправу за підручником.

> Напишіть твір-мініатюру “Прихід зими” (5-7 речень), іменники підкресліть.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ - Плани-конспекти уроків по українській мові