Тематичне тестування Дієприкметник

Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей (із вживанням дієприкметників)

Мета: З’ясувати рівень засвоєння учнями знань про дієприкметник як особливу форму дієслова та вмінь визначати граматичні ознаки дієприкметника, доречно вживати дієприкметники в мовленні; формувати комунікативні вміння, зокрема вміння створювати й підтримувати діалог; розвивати логічне мислення, пам’ять, формувати навички самостійної роботи; навички

застосовувати теоретичні знання на практиці.

Тип уроку: Урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок..

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Перевірка рівня засвоєних мовних знань та вмінь.

* Пояснення способів проведення перевірки зн ань та вмінь (інструктаж до проведення тестування).

* Проведення тестування.

* Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Дієприкметник – це

А) особлива форма дієслова;

Б) особлива форма прикметника;

В) самостійна частина

мови.

Дібрати й записати приклад дієприкметника, поставити до нього питання

(напр.: який? сказаний)

2. Дієприкметники бувають:

А) перехідні й неперехідні;

Б) активні й пасивні;

В) доконані й недоконані.

Скласти (пригадати) й записати речення з дієприкметником (напр.: Прийде вечір зажурений, синій..(В. Сосюра.) Біля ставу тремтить поріділе золото верб. (М. Стельмах.) Я сідаю на горбик зігрітий, щоб ключі журавлині зустріти. (П. Воронько.) Нетямі руки не туди пришиті. (Нар. творч.)

3. Дієприкметниковим зворотом називається:

А) дієприкметник разом із означуваним словом;

Б) дієприкметник із граматичною основою речення;

В) дієприкметник із залежними від нього словами.

Скласти (пригадати) й записати речення з дієприкметниковим зворотом (напр.: Листя, Сповнене привіту, буде з вітром шепотіти. (В. Сосюра.) Стоїш ти, Полтаво, Огорнена в славу. (М. Рильський.) Ще не забули ми і не забудем плач, Почутий уночі із Бабиного яру. (Д. Павличко.) Зворот підкреслити.

4. Дієприкметниковий зворот виділяється комами:

А) завжди;

Б) якщо стоїть після означуваного слова;

В) якщо стоїть перед означуваним словом.

Скласти (пригадати) й записати речення з дієприкметниковим зворотом, що не виділяється комами (напр.: Над туманами вкритою рікою мовчать бори. (В. Сосюра.) І все чіткіш темніють в полі дощем карбовані путі. (М. Стельмах.) Там хмари і соком набряклі осики попадали в ставу блакитний казан.(Л. Первомайський.)

5. НН пишеться у словах:

А) освітлений, упорядкований, принесений;

Б) незліченний, несказанний, незрівнянний;

В) довгожданий, шалений, несподіваний.

Прикметник дієприкметникового походження з нн ввести до самостійно складеного речення (напр.: Я бачу в зорях тих ясних великі сонця незчисленні. (В. Самійленко.) І мислі, і часу закони невблаганні неси в будучину, на плетиво доріг. (А. Малишко.) Непогасенне сяйво ідеалу. (Д. Павличко.)

6. Окремо з не дієприкметник пишеться в реченні

А) Затьмила зір несплакана сльоза. (Т. Майданович.);

Б) Не покриті важкою млою, спіють зорі понад Сулою. (А. Малишко.);

В) Мене і досі ніжно зігріває забуте сонце тих країв незнаних. (О. Башкирова.).

Дієприкметник, що пишеться з не разом, ввести до самостійно складеного речення (напр.: Я незлічені версти після того пробрів. (В. Швець.) За мить, незгаяну в справдешнім світі, я проміняю наймиліші сни.(М. Самійленко.) Посварилися за шкуру непійманої білки. (Нар. творч.)

ІІІ. Робота над складанням діалогів.

* Інструктаж учителя щодо складання діалогів та критеріїв їхнього оцінювання.

* Виконання ситуативних вправ.

* Використавши деякі з поданих у рамці словосполучень, скласти й попарно розіграти діалоги, що могли б відбутися:

O між двома семикласниками після першого уроку історії (мови, літератури), проведеного новим учителем (або студентом-практикантом);

Надзвичайно освічений; захоплений своїм предметом; залюблений у книжку; дуже начитаний; захоплююча розповідь; надихаючий приклад; передплачувані ним журнали; подаровані ним класові приємні хвилини.

O між двома друзями, які обговорюють прихід до їхнього класу новачка;

Став, як укопаний; як у воду опущений (наче з хреста знятий; мов кип’ятком (окропом) ошпарений); говорив як по писаному; язик гарно підвішений; правила перекручені; слова забуті; твір списаний; як заведена машина; кручений, як дзига; викапаний Мюнхаузен.

O між двома подругами, які щойно відвідали концерт улюбленого співака.

Очікуваний приїзд; омріяні шанувальниками гастролі; підготовлена співаком програма; по-новому оранжовані напівзабуті пісні; оновлений репертуар; модернізовані декорації; ретельно обміркований імідж; дедеалі зростаючий темп; захоплюючі зміни.

І V. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання. Повторити п. п. 4-9; вправа 125.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне тестування Дієприкметник - Плани-конспекти уроків по українській мові