Інститут президентства

Державне управління

Інститут президентства. У сучасному розумінні – це система управлінських відносин у системі державної влади, обумовлених наявністю одноосібного глави держави, який отримує свої повноваження шляхом виборів. Такий інститут властивий країнам з республіканською формою державного правління. Порівняно з усіма іншими вищими інститутами державної влади і посадовими особами президент має особливий статус, компетенцію і відповідальність. Його прерогативи дозволяють відігравати важливу роль у суспільно-політичному

житті країни, значно впливаючи на процес державного управління. Одне з найважливіших завдань його діяльності полягає в забезпеченні консолідації та узгодження дій усіх гілок влади. Для цього він наділений конституційними повноваженнями як у законодавчій, так і у виконавчій і, навіть, у судовій владі. Усе це перетворює президента на ключову фігуру у владних структурах держави. Інститути державної влади навіть за наявності розвиненої правової системи не можуть залишатися без авторитетною арбітра, який, не перебуваючи з цими інститутами у прямих відносинах влади, забезпечує узгоджене їх функціонування, здатний оперативно
виводити державну систему з можливих критичних ситуацій. Тим самим президент забезпечує єдність державної

Влади, не порушуючи при цьому принципи її поділу. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, дотримання конституції, прав і свобод людини і громадянина. Становлення І. п відбувається під впливом історичних і національних особливостей, серед яких виявляється стійка традиція сильної персоніфікованої влади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інститут президентства - Державне управління