Теорія державного управління

Державне управління

Теорія державного управління. Система узагальненого достовірного знання про становлення і розвиток державного управління. Її об’єктом є багатоаспектна управлінська діяльність системи та окремих органів державної влади і місцевого самоврядування. Предметом Т. д. у. є як загальносвітові, універсальні закономірності і форми державного управління, так і суто національні, самобутні для тієї або іншої країни. В умовах складності і масштабності управлінських проблем державного управління розвиток Т. д. у., яка забезпечує

виникнення нових і вдосконалення чинних наукових підходів і методів їх вирішення, набуває особливого значення. Серед напрямів такого розвитку, які можна розглядати як відповідні спеціальності галузі науки державного управління, можна зазначити: загальні закономірності та історичний аспект державного управління, особливості державної служби та формування державної кадрової політики, удосконалення регіональної о та галузевого управління, наукове обгрунтування системи місцевого самоврядування та управління в окремих установах і організаціях. Виявлення закономірностей, вибір оптимальних форм управління,
передбачення, прогнозування, стратегічне планування, вибір раціональної структури органів державної влади та її кадрового забезпечення. розроблення високоефективних мотиваційних підходів, сучасних методів контролю, комунікацій, прийняла рішень – це лише кілька з багатьох проблем, вирішення яких неможливе без розвитку Т. д. у. у напрямі розроблення нових ідей, концепцій, підходів, принципів, моделей і методів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теорія державного управління - Державне управління