Контракт зовнішньоторговельний орендний

Контракт зовнішньоторговельний орендний – докладно розроблений суб’єктами зовнішньої торгівлі економіко – правовий документ, в якому оформляються відносини майнового найму з приводу оренди орендарем однієї країни майна в орендодавця іншої країни за узгоджену плату. Розрізняють короткотермінову оренду – рейтинг, середньотермінову – хайринг і довготермінову – лізинг. Предметами контрактів на рейтинг є транспортні засоби (судна, авіалайнери, автобуси та ін.), в цих контрактах передбачається зобов’язання орендодавців

здійснювати страхування і технічне обслуговування цих засобів. Оплата залежить від характеру використання (а отже, зношування) транспортних засобів, попиту й пропозиції на світовому ринку. Предметами контрактів на хайринг є транспортні засоби, сільськогосподарські машини, дорожньо-будівельні машини, монтажне устаткування тощо разом з персоналом або без нього. Страхування і технічне обслуговування цих засобів можуть здійснювати як орендарі, так і орендодавці. Оплата здійснюється аналогічно до контрактів на рейтинг. Найпоширенішою у міжнародній торгівлі є довготермінова оренда – лізинг (див. Лізинг).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Контракт зовнішньоторговельний орендний - Економічний словник