Контракт форвардний

Контракт форвардний – документ встановленої форми, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або валюту в певний час і за певних умов у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладання контракту. Кожна сторона К. ф. має право відмовитися від його виконання лише за згодою іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Продавець К. ф. не може передати (продати) зобов’язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця К. ф. Покупець К. ф. має право без погодження з продавцем у будь-який момент до закінчення терміну чинності (ліквідації) К. ф. продати такий контракт будь-якій іншій особі, в т. ч. продавцеві К. ф.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контракт форвардний - Економічний словник