Ринок засобів виробництва

Ринок засобів виробництва – підсистема необхідних і сталих зв’язків між підприємцями, торговельними організаціями, частково кредитно-фінансовими інститутами і державою з приводу купівлі-продажу, передання в оренду засобів виробництва. В політекономічному контексті Р. з. в. означає систему відносин економічної власності між різними суб’єктами підприємницької діяльності з приводу купівлі-продажу засобів і предметів праці і привласнення на цій основі частини національного доходу. Основними об’єктами Р. з. в., крім засобів і предметів

праці, є попит, пропозиція та ціни на ці товари. Попит на засоби виробництва (за термінологією західних учених – на капітал) або фізичний капітал залежить передусім від відсотка (або ефективності вкладання грошей у цінні папери); з його зростанням він (а отже, інвестиції у розширення виробництва) зменшується, і навпаки. Р. з. в. також залежить від фактора часу, зокрема, від очікуваного рівня доходів від інвестицій в засоби виробництва порівняно з ринковою ставкою позичкового відсотка: такі інвестиції доцільно здійснювати лише тоді, коли очікувана норма прибутку буде вищою від ринкової ставки позичкового відсотка.
Ринок засобів праці поділяють на ринок нового і вживаного устаткування, ринок специфічного устаткування, яке виготовляють за індивідуальними замовленнями. Істотну роль на Р. з. в. у розвинених країнах світу відіграє лізинг (див. Лізинг). Для створення широкомасштабного і високоефективного Р. з. в. в Україні необхідно забезпечити реальний плюралізм форм власності, що зумовить формування конкурентного середовища, створить стимули для нововведень, масового оновлення основних виробничих фондів; здійснювати активну амортизаційну політику; надавати податкові, кредитні пільги підприємствам, що впроваджують нову техніку; оптимально поєднувати приватні, колективні і державні капіталовкладення. Важливим у цьому процесі є формування венчурного (ризикового) капіталу, формування фінансово-промислових груп, консультаційних фірм для впровадження нової техніки, створення вільних економічних зон тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ринок засобів виробництва - Економічний словник