Контракт зовнішньоторговельний

Контракт зовнішньоторговельний – докладно розроблений суб’єктами зовнішньої торгівлі економічний і правовий документ, який регламентує організаційно-технічні, економічні та адміністративно – управлінські відносини під час здійснення купівлі-продажу товарів і послуг на зовнішньому ринку. У К. з. зазначають; підприємства, фірми, компанії або організації, які здійснюють купівлю – продаж товарів чи послуг; предмет контракту із зазначенням типу договору і коротким описом товару або послуги; характеристику базових умов поставок

з розподілом зобов’язань між покупцями і продавцями, пов’язаних з постачанням товарів; термін “поставок”; кількість товарів або обсягів послуг; ціну й загальну суму контрактів та затверджені відповідальними особами розраховані ціни; умови взаємних платежів (акредитив, інкасо та ін.); упаковку і маркування; якість товару (наявність комерційних гарантій якості та ін.); страхування від транспортних ризиків залежно від базових умов поставок; можливі форс-мажорні обставини (землетруси, пожежі, страйки та ін.) і надання доказів у разі їх настання; санкції; арбітражний та судовий розгляд спорів та інші умови контрактів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Контракт зовнішньоторговельний - Економічний словник