Кредитні обмеження

Кредитні обмеження – адміністративні або законодавчі заходи центральних банків щодо забезпечення обсягів кредитування та інших умов кредиту. К. о. поділяють на прямі та непрямі. Прямі К. о. безпосередньо лімітують можливість комерційних банків надавати кредити шляхом встановлення загальної суми кредиту або їх приросту за певний період, встановлення ліміту кредитування для одного клієнта, максимально допустимого співвідношення між власними коштами банку і кредитами та ін. Непрямі К. о. полягають у подорожчанні кредитних ресурсів шляхом підвищення облікових ставок, збільшення норм обов’язкових резервів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кредитні обмеження - Економічний словник