Кримінальне право

Кримінальне право – галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм про злочинність і карність діянь. Згідно із ст. 1 КК України К. п. України має завданням охорону суспільного ладу України, політичної й економічної систем, власності, особи, прав і свобод громадян, усього правопорядку від злочинних посягань. Норми К. п.- це норми заборони. Вони забороняють суспільно небезпечні дії або бездіяльність людей під загрозою застосування особливих заходів державного примусу – кримінального покарання. Ці норми приймає Верховна Рада України

у вигляді законів. К. п. як сукупність юридичних норм поділяється на Загальну та Особливу частини. У Загальній частині вміщено загальні положення кримінальної відповідальності, поняття злочину, форми і види вини, обставини, що виключають злочинність діяння, порядок і умови кримінальної відповідальності за незакінчений злочин, за співучасть у злочині. У Загальній частині визначаються також поняття покарання та його види, загальні засади призначення покарання, підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, застосування умовного засудження, відстрочки покарання, примусових заходів медичного
й виховного характеру. В Особливій частині наведено ознаки конкретних видів злочинів із вказівкою на види й розміри покарання за них. Особлива і Загальна частини тісно пов’язані. Застосування норм Особливої частини неможливе без звернення до норм частини Загальної. Так, при кваліфікації злочинів, призначенні покарання застосовуються норми як Загальної, так і Особливої частини К. п. Предмет К. п.- відносини, що виникають у зв’язку із скоєнням злочину і застосуванням покарання Вони мають назву кримінальних правовідносин Суб’єктами цих правовідносин є громадянин, який скоїв злочин, і держава в особі уповноважених органів (дізнання, попереднього розслідування, прокуратури, суду). Громадянин, який скоїв злочин, й указані органи вступають між собою у кримінальні правовідносини, що виникають з моменту скоєння особою злочину і закінчуються повною реалізацією кримінальної відповідальності (вирок суду, який набрав чинності, поста нова слідчого про припинення кримінальної справи).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кримінальне право - Довідник з правознавства