Поняття кримінальне право”. Злочин

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 20. Кримінальне право

1. Поняття кримінальне право”. Злочин.

З передач телебачення і газетних повідомлень ви можете почути про пограбування, убивства, крадіжки та інші надзвичайні події, які, на жаль, трапляються в різних регіонах нашої держави. Галузь права, норми якої встановлюють засади відповідальності за ско­єння злочинів, їх види й покарання за них, називають криміналь­ним правом. Особливістю цієї галузі права є те, що її норми викла­дено в єдиному джерелі – Кримінальному

кодексі України. Запровадження нових покарань, установлення нових злочинів можливе лише шляхом внесення відповідних змін і доповнень до Кримінального кодексу України.

Кримінальний кодекс діє на всій території нашої держави. За його нормами настає відповідальність за злочини, скоєні в Україні як її громадянами, так і іноземцями. Виняток становлять диплома­ти іноземних країн, які мають так званий дипломатичний імунітет: за скоєний злочин, як правило, вони несуть відповідальність у дер­жаві, яку вони представляють за її законами.

Учинивши злочин, людина відповідає згідно із законом, що діє в цей час. Якщо після

скоєння злочину прийнято новий закон, яким установлено або посилено відповідальність, його не застосо­вують. Якщо ж закон пом’якшує відповідальність, він поширюється на злочини, скоєні до його прийняття. Так, у січні 1994 р. було прийнято закон, відповідно до якого до тодішнього Кримінального кодексу України внесено нову статтю, що передбачає відповідаль­ність за ухилення від сплати податків. Отже, керівник підприємства, який не подав потрібних документів до податкової інспекції в жовт­ні 1993 p., не може бути покараний за новою статтею, навіть якщо це буде виявлено в лютому 1994 р. За такі самі дії, скоєні в лютому 1994 p., громадянин може бути притягнутий до кримінальної від­повідальності.

З курсу правознавства 9 класу пригадайте, що таке злочин, чим він відрізняється від адміністративного правопорушення.

Злочин – суспільно небезпечне протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність), яке скоєне суб’єктом злочину (тобто особою, яка може нести за нього відповідальність), передбачене Кримі­нальним кодексом України.

Злочин передбачає наявність вини (умисної чи необережної). Злочином можуть бути визнані лише конкретні дії громадянина; його думки, наміри тощо не вважають злочином. Злочинець може посягати на власність (крадіжка, пограбування тощо), життя і здо­ров’я людини (убивство, тілесні ушкодження), державний лад (ди­версія, зрада), громадський спокій (хуліганство) та ін. Злочином уважають не лише дію, а й бездіяльність, передбачені Криміналь­ним кодексом України. Якщо злочинець вчиняє крадіжку, він має активно діяти. Це злочинна дія. А коли лікар залишає без допомо­ги хворого, злочинними є не дії, а, навпаки, бездіяльність.

Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяють на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Пригадайте, які критерії взято за основу поділу злочинів на ви­ди залежно від їх тяжкості.

Кожний злочин складається з чотирьох елементів.

Поняття кримінальне право. Злочин

Розглянемо ситуацію. Громадянин увечері на вулиці напав на дівчину й відібрав у неї гаманець із грошима, коштовності іі мобільний телефон. У цьому випадку суб’єктом скоєного злочину (тим, хто скоїв злочин) є нападник, об’єктом (тим, проти чого спрямований злочин) – право власності дівчини на відібрані в неї речі, а також (якщо нападник застосував силу або погрозу силою) – життя й здоров’я дівчини. Хлопець свідомо йшов на порушення закону, розуміючи протиправність і шкідливість своїх дій, отже, суб’єктивна сторона злочину (ставлення правопорушника до скоєного ним і наслідків його дій) – вина у формі прямого умислу, крім того, елементом суб’єктивної сторони є також корисливий мотив злочину. Об’єктивна сторона злочину складається з протиправного діяння – незаконного заволодіння чужою власністю, шкідливих наслідків – матеріальної шкоди, завданої дівчині, і моральної шкоди, якої вона зазнала, а також причинно-наслідкового зв’язку між діянням і шкідливими наслідками.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття кримінальне право”. Злочин - Правознавство