Валовий дохід сільськогосподарського підприємства

Валовий дохід сільськогосподарського підприємства – вартісне вираження обсягу чистої продукції, створеної в господарстві за певний період, наприклад, за рік. Визначається як вартість валової продукції (послуг) у поточних цінах, за винятком витрат на спожиті засоби виробництва (насіння, корми, пальне, добрива тощо), тобто перенесена вартість усіх спожитих засобів виробництва. В. д. с. п. є важливим узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності. В. д. с. п. поділяють на фонд оплати праці з відрахуванням на соціальне страхування і чистий дохід підприємства. Чистий дохід зменшується на суму різних видів податків та інших платежів. Дохід, який після цього залишається, підприємство використовує для створення фонду споживання і фонду нагромадження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валовий дохід сільськогосподарського підприємства - Економічний словник