Незалежність суддів

Незалежність суддів – необхідна передумова сильної і незалежної судової влади поряд із законодавчою і виконавчою, без якої неможливе існування правової держави. Будь-яке непередбачене законом втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством. Суддя не зобов’язаний давати будь-кому пояснення щодо сутності розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також давати їх будь-кому для ознайомлення інакше, як у випадках і порядку, передбачених

законом (ст. 12 Закону “Про статус суддів”). Н. с. означає: по-перше, незалежність їх від впливу і думок різних органів державної влади і управління, посадових осіб, громадських організацій і рухів, колективів і угруповань, засобів масової інформації, окремих громадян, не причетних до правосуддя; по-друге, незалежність від висновків органів попереднього розслідування і прокурора, думок учасників судового засідання; по-третє, незалежність самого складу суду, зокрема народних засідателів від суддів, суддів – членів складу суду – від головуючого, тобто можливість кожного судді і засідателя вільно брати участь
у дослідженні доказів, обговоренні обставин справи і приймати рішення за своїм переконанням; по-четверте, незалежність їх від судів вищих інстанцій. Н. с. забезпечується: встановленим законом порядком обрання їх, зупинення їхніх повноважень та звільнення з посади; особливим порядком присвоєння військових звань суддям військових судів; передбаченою законом процедурою здійснення правосуддя; таємницею прийняття судового рішення і забороною розголошення її; забороною під загрозою відповідальності втручання у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи судді; правом на відставку; недоторканністю суддів; створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов, матеріальним і соціальним забезпеченням суддів відповідно до їх статусу; особливим порядком фінансування судів; системою органів судового самоврядування (ст. 11 Закону “Про статус суддів”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Незалежність суддів - Довідник з правознавства