The Past Simple Tense

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ДІЄСЛОВО

§ 2. The Past Simple Tense

1. The Past Simple Tense вказує на дію, що регулярно або одноразово мала місце у минулому часі. Цей час утворюється так:

V(основа дієслова) + – ed (II форма дієслова)

2. При утворенні Past Simple у всіх особах однини та множини до основи дієслова додається суфікс – ed за такими моделями:

Work – worked, phone – phoned, drop – dropped, travel – travelled, try – tried

3. Так звані неправильні дієслова утворюють Past Simple не за правилом і тому їх треба запам’ятати (див. таблицю неправильних дієслів Irregular Verbs III pages 278-279).

4. Past Simple означає:

А) дію, що відбулась в минулому (обставина часу в такому реченні – це, як правило, минулий момент або завершений відтинок часу – in 1964; yesterday; last week / month / year; at 5 o’clock; etc):

She came home at 3 o’clock. They finished school last year.

Б) стан або повторювану дію в минулому:

Не lived in Lviv when he was young. We swam in the river every day in summer.

В) послідовні дії в минулому:

She stood up, came up to the window and opened it.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


The Past Simple Tense - Англійська мова