ВИМОВА І ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ [дж], [дз], [дз’]

Мета: повторити знання учнів про вимову і позначення звуків [дж], [дз], [дз]; продовжити роботу над розвитком зв’язного мовлення учнів; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра “Нові слова”.

– З букв одного слова складіть кілька нових слів. (Наприклад: айстри – рис, тир, старий, рий…)

Жайворонок –

Сінокосарка –

Ластівка –

Листоноша –

2) Гра “Утвори

слово”.

Учитель пропонує замінити у словах виділені букви, що позначають дзвінкі приголосні, буквами, що позначають парні їм глухі.

Бив, брати, везло, жар, дерти…

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв із заокругленням уліво: І, Ї, Г, Г, П, Т, У, Р.

5. Словникова робота

Цукор, чотирнадцять.

III. РОБОТА ЗА “ПІСЛЯБУКВАРЕМ” (с. 79)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

– Напишіть каліграфічно:

Б б бдж дзь бджола джміль дзьоб

2. Пропедевтика української мови

Буквосполучення дж, дз при переносі розривати не можна!

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

– Уважно прочитайте слова.

– Які слова ви зустріли вперше?

– Що вони означають?

– Назвіть звуки, які позначають виділені букви.

Завдання 3

– Випишіть спочатку слова з буквосполученням дж, а потім – із дз.

– Вимовте звуки у виділених словах.

Завдання 4

– Установіть межі слів і запишіть речення.

ДЗЮРЧИТЬПІДЗЕМНЕДЖЕРЕЛО

Завдання 5

– Побудуйте і запишіть речення з поданих слів.

Золотисті, літають, в, бджоли, квітах. Пив, Микола, воду, польову, джерельну.

Фізкультхвилинка

ЇЖАЧОК

Йшов по лісу їжачок,

В нього шубка з голочок.

Ніс багато грушечок,

Аж болів йому бочок.

Раз, два, три, чотири, п’ять!

Зупинився спочивать.

Піклувався їжачок

Про маленьких діточок,

Чарівних, непосидючих,

Дуже милих і колючих.

(Ходьба на місці.)

(Нахили тулуба в сторони.)

(Присісти.)

(Стрибки.)

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

– Поміркуйте і доберіть слова-родичі. (Слова-родичі мають спільну частину, однакову за значенням.)

Дзвін, …, …, …, …

2. Робота у зошиті

– Спишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Гудзик, подзвонити, задзюрчали, задзеленчали.

– Спишіть слова. Поставте над словами наголос. Поділіть їх на склади.

Джміль, джерело, джем.

– Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

– літають, пухнасті, над, квітами, джмелі;

– поле, в, полетіли, працьовиті, бджілки.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого навчалися на уроці?

– Яке правило про перенос слів із буквосполученням дз, дж запам’ятали?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИМОВА І ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ [дж], [дз], [дз’] - Плани-конспекти уроків по українській мові