Повторення вивченого матеріалу

Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про англомовні країни, поглибити та розширити знання про вже відомі факти, тренувати учнів у читанні, письмі, говорінні й аудіюванні; активізувати країнознавчий матеріал за темою “Англомовні країни”; систематизувати знання про географічне положення цих країн, їхні пам’ятки та символи; виховувати почуття поваги до країн, мову яких вивчають; розвивати пам’ять та логіку, розумові та мовленнєві здібності учнів; виховувати толерантне ставлення й пізнавальний інтерес учнів до англомовних

країн.

Обладнання: підручник, карта світу, фото з теми, роздавальний матеріал, картки, матеріали до завдань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання

Good morning, dear girls and boys. I’m glad to meet you. The topic of our today lesson is “English-speaking countries”. We’ll continue speaking about those countries where the official language is English.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Впр. 6, с. 189.

Уведення в іншомовну атмосферу. Мовленнєва зарядка

Jumbled words

D, e, g, a, l, n, n – England;

N, t, s, o, a, c, l, d – Scotland;

S, w, l, a, e – Wales;

L, n, r, i, a, e, d – Ireland;

N, r, t, t, i, i, d, a, o – tradition;

L, h, i, e, t, s, t – thistle).

Make sentences with these words.

Гра

“Stop Game”

Учитель читає невеликі тексти про всі англомовні країни, не називаючи самої країни. Учні уважно слухають опис географічного положення й особливостей тієї чи іншої країни, і якщо здогадалися, що це за країна, викрикують “Stop!” і дають свій варіант відповіді. Якщо відповідь правильна, команді присуджують два бали. Якщо відповідь неправильна, учитель дочитує текст до кінця, право відповіді переходить до іншої команди.

Т. So, the rules of this game are the following: I read you some texts about English-speaking countries but 1 don’t mention the name of the country. You listen to me very attentively and try to guess this country. If you are ready to answer you can cry: “Stop!” and name the country. If the answer is right you’ll win two points. If the answer is wrong I continue my reading. The other team has right to answer. The team that will guess more countries wins. Are the rules of the game clear? Let’s begin then.

Тексти з описом країн

This country is situated on a group of islands lying in the northwest part of the continent of Europe. There are no high mountains, no very long river, and no great forest in this country. The population of the country is almost fifty-six million. The head of the state is the Queen. This country consists of four parts. (The United Kingdom of Great Britain) This country is situated in the central part of the North American continent. The population of the country is more than 236 million people. It is a highly developed industrial country. It is one of the richest countries in the world. It is washed by two oceans: the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. It is the fourth largest nation in the world. The head of the state is President. (The United States of America) This country has an area of nearly 10 million square kilometers. Its western coast is washed by the Pacific Ocean and its eastern coast by the Atlantic Ocean. The population of the country is over 26 million people. It is a federal state. There are two official languages in this country; English and French. (Canada) This country is situated south-east of Australia. The country consists of the large islands called North Island, South Island and Stewart Island and also many small islands. The population of the country is over three million people. It is a capitalist self – governing state and a member of the Commonwe>Визначення команди-переможниці.

Робота в парах

– Скласти питання з наведених слів та дати відповіді на ці питання.

1) an island, Great Britain, on, on, is, ?, situated, the continent, or

(Is Great Britain situated on an island or on the continent?)

2) Great Britain, of, how many, ?, consists, parts

(How many parts does Great Britain consist of?)

3) the parts, are, Great Britain, What, of, the names, of

(What are the names of the parts of Great Britain?)

4) surrounded, ?, Great Britain, is, by what

(By what is Great Britain surrounded?)

5) about, in, what, you, ? , Great Britain, can, the rivers, say

(What can you say about the rivers in Great Britain?)

6) the mountains, where, situated, ?, are

(Where are the mountains situated?)

7) about, what, London, ?, you, know, do

(What do you know about London?)

Удосконалення навичок читання та перекладу

New words:

? the United Kingdom

? a shamrock

? rugby

? daffodil

? a thistle

The official name of Great Britain is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK). The country consists of 4 parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Each part has its own capital, national symbols and holidays.

The flag of Great Britain is called the Union Jack. It is made of 3 crosses: red, white and blue. Each country has its own colour: England – white, Scotland – blue, Wales – red. These are used, for example, for football or rugby teams.

People in the UK are proud of their traditions. They are different in 4 parts of Great Britain. St. George’s Day is on April 23. It is an England’s national day. A red rose is the national emblem of England. St. Andrew’s Day (November 30) is a Scotland’s national day. On this day some Scots wear a thistle as a national emblem of Scotland. St. Patrick’s Day (March 17) is a national day in Northern Ireland. The national emblem of Northern Ireland is a shamrock. St. David’s Day (March 1) is a national day of Wales. The national emblem of Wales is daffodil. These are only some facts about national symbols and holidays of Great Britain.

Контроль розуміння прочитаного. Робота в групах

Чотирьом групам пропонують картки зі словами. Ці слова потрібно згрупувати відповідно до ключового слова, яке надруковано іншим кольором, та записати в зошити.

Ключові слова: England, Scotland, Wales, Northern Ireland

Слова на картках: white, April 23, red, St. George’s Day, a red rose, March 1, St. Patrick’s Day, St. Andrew’s Day, November 30, a thistle, March 17, blue, a shamrock, St. David’s Day, a daffodil.

Keys:

England – white, St. George’s Day, April 23, a red rose.

Scotland – blue, St. Andrew’s Day, November 30, a thistle.

Wales – red, St. David’s Day, March 1, a daffodil.

Northern Ireland – St. Patrick’s Day, March 17, a shamrock.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Підбиття підсумків уроку

Т. Well let’s name all English-speaking countries once more.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Canada, the Commonwe>Т. Well done. You know a lot of English-speaking countries.

Домашнє завдання

Індивідуальні завдання (залежно від рівня підготовки учнів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повторення вивченого матеріалу - Плани-конспекти уроків по англійській мові