The Present Perfect Tense

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ДІЄСЛОВО

§ 5. The Present Perfect Tense

1. The Present Perfect Tense (теперішній перфектний час) утворюється за такою формулою: have + V3 (Participle II)

2. The Present Perfect Tense вживається:

А) Якщо дія відбулась в минулому, а її результат

Якимось чином відчувається зараз. В цьому випадку в стверджувальних реченнях (та інколи в питальних) часто вживається прислівник already (вже), який стоїть після дієслова have, а в заперечних та питальних реченнях – прислівник yet (ще не), який стоїть в кінці речення:

We have already done the work and can go home. We have

not done the work yet. Have you done the work yet?

Б) Коли йдеться про попередній досвід людини (до теперішнього моменту). В цьому випадку можуть вживатися прислівники seldom /often /always /never/ ever /etc, які стоять після дієслова have:

I have never been to Spain.

This writer has written many interesting books.

Have you ever heard this song?

Г) Коли в реченні є обставина часу, що означає незавершений проміжок часу: (today /this week /this month / this year), а дія, про яку йдеться, вже відбулася:

We have had three lessons today.

Д) Якщо обставиною часу є прислівник just (щойно), який ставиться після дієслова have, або recently / lately (нещодавно):

Не has just left.

I’ve met him recently.

Примітка: якщо обставиною є сповосполучення

just now, вживається Past Simple:

I did it just now. (Я зробив це щойно.)

Запам’ятайте: Present Perfect ніколи не вживається з обставиною часу, яка вказує на конкретний момент або проміжок часу в минулому (in 1988/at 5 o’clock/yesterday/a week ago /etc). Саме тому цей час ніколи не вживається в питальних реченнях, що починаються питальним словом When?.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


The Present Perfect Tense - Англійська мова