Принцип еквівалентності

Принцип еквівалентності – принцип, згідно з яким товари і послуги в межах національних економічних систем за умов досконалої конкуренції обмінюються на рівновелику вартість певної кількості інших товарів і послуг. При цьому слід враховувати не лише суспільно необхідні витрати на виробництво товарів і послуг, що обмінюються як рівновеликі, а й їх споживну вартість, в т. ч. корисність. Тому у вартості виражається не просто кількість суспільно необхідної праці, а й якість продукції, її корисний ефект. Крім того, у вартості враховують не лише суспільно необхідні витрати живої, а й уречевленої праці, перенесеної на новостворений продукт конкретною працею. П. е. реалізується також за умови рівності попиту і пропозиції на відповідні групи товарів. Спроби прихильників маржиналізму розглядати П. е. лише за переважання фізичної праці й на основі однієї корисності означає нерозуміння сутності вартості товару в сучасних умовах, зокрема діалектичної взаємодії вартості і споживної вартості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Принцип еквівалентності - Економічний словник