Величина вартості товару

Величина вартості товару – кількісна характеристика вартості товару, яка дає змогу поглиблювати її якісну характеристику. Історично склався непрямий метод визначення витрат праці – робочим часом, протягом якого мають місце ці витрати. Оскільки за одиницю часу може витрачатися різна кількість енергії працівника, то вартість вимірюється не індивідуальним, а суспільно необхідним робочим часом. Це час, потрібний для виготовлення продукту, виходячи з наявних суспільно необхідних умов виробництва, середньої інтенсивності та продуктивності

праці, майстерності виробника, рівня його кваліфікації тощо. Визначаючи її як середньозважену величину індивідуальних витрат робочого часу, водночас визначають і середній рівень майстерності та кваліфікації працівника, оскільки від неї залежить і сама тривалість роботи в розрахунку на одиницю продукції. Зведення індивідуального робочого часу кожного виробника до суспільно необхідного можливе також і на основі встановлення норм виробітку, редукції простої праці в складну. Помилковим є визначення В. в. т. як середньоарифметичного від індивідуальних витрат виробництва. Крім того, таке визначення (як середньозважена
величина) відбиває процес формування вартості товарів лише у сфері безпосереднього виробництва і щодо відновлюваних товарів масового виробництва. Визначення вартості товару суспільно необхідними витратами в межах галузі здійснюється за умови відповідності всієї кількості товарів витратам суспільної праці на їх виробництво, а також рівності величини вартості цієї маси товарів їх ринковій вартості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Величина вартості товару - Економічний словник