Суспільно необхідна праця

Суспільно необхідна праця – праця, затрачена на виробництво одиниці товару при суспільно нормальних умовах виробництва (середній або пануючий у суспільстві рівень техніки, середня продуктивність й інтенсивність праці і середня кваліфікація працівників), вимірюється суспільно необхідним робочим часом і служить для визначення величини вартості товару. Суспільно необхідний робочий час визначає та група підприємств, яка виробляє основну масу продукції. В умовах ринкової економіки формування суспільно необхідної праці відбувається під впливом внутрігалузевої конкуренції. С. н. п. залежить також від співвідношення попиту і пропозиції. Якщо пропозиція товарів значно перевищує попит на них, то ціна товарів падає нижче вартості і частина праці не визнається ринком. Отже, така праця перестає бути суспільно необхідною. І навпаки, при перевищенні попиту над пропозицією визнається не тільки суспільно необхідна праця даного виробника, але він може одержати результат частини С. н. п. інших виробників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Суспільно необхідна праця - Економічний словник