Приватне підприємство

Приватне підприємство – форма підприємницької діяльності, де суб’єктом виступає одна фізична особа, яка несе повну відповідальність перед кредиторами і самостійно управляє всіма стадіями виробничої та комерційної діяльності. При розширенні підприємства власник може частину функцій управління передати іншій особі, наприклад, з числа найманих працівників. Переваги П. п. полягають у тому, що рішення приймаються особисто і швидко, відсутня необхідність узгодження дій з іншими особами, весь прибуток привласнюється однією фізичною особою. Недоліки утому, що ризикує сам власник, відповідальність перед кредиторами він несе всім своїм майном, розміри підприємства незначні, величина привласнюваного прибутку невелика. Найдоцільніше створювати П. п. для невеликих виробництв, надання індивідуальних послуг, для інтелектуальної діяльності, інших робіт, де найбільш ефективна індивідуальна праця.


Приватне підприємство - Економічний словник